Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Krátká, 15minutová infuze panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 5.5.2018

Krátká, 15minutová infuze panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Zajímavý článek vyšel nedávno v časopisu Clinical Colorectal Cancer. Jedná se o výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II, která se týká efektivity a bezpečnosti krátké, 15minutové infuze panitumumabu v kombinaci s irinotekanem u pacientů s nemutovaným KRAS a metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) rezistentním na oxaliplatinu a irinotekan.

Průběh studie

Pacienti byli do studie zařazováni od ledna do prosince 2011 v 8 centrech, základními kritérii byly věk ≥ 20 let a rezistence nebo intolerance vůči irinotekanu, fluoropyrimidinu a oxaliplatině. Všichni pacienti ve studii byli léčeni dávkou 6 mg/kg panitumumabu a 150 mg/m2 nebo předchozí nejvyšší tolerovanou dávkou irinotekanu 1× za 2 týdny, a to až do progrese onemocnění nebo neakceptovatelné toxicity léčby.

Vstupní infuze panitumumabu trvala standardních 60 minut, další už jen 30 minut a poté již byly infuze panitumumabu podávány 15 minut. Primárním cílem studie byla odpověď na léčbu s využitím kritérií RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors verze 1.0). Sekundárními sledovanými parametry pak přežití bez progrese onemocnění, celkové přežití a toxicita léčby.

Výsledky

Studie se zúčastnilo 43 pacientů s mediánem věku 62 let (rozmezí 32–75 let), 58 % tvořili muži. Celková míra odpovědi na léčbu dosahovala 37,2 % (95% interval spolehlivosti [CI] 23,0–53,3 %) a míra odpovědi potvrzená kritérii RECIST 18,6 % (95% CI 8,4–33,4 %).

Medián intervalu bez progrese onemocnění činil 5,8 měsíce (95% CI 3,3–8,4 měsíce) a celkového přežití 13,6 měsíce (95% CI 10,8–16,5 měsíce).

Nejčastější toxicitou stupně 3/4 byla anorexie (12 %), leukopenie (9 %) a neutropenie (9 %). Devět pacientů se pro progresi onemocnění k 15minutové infuzi panitumumabu vůbec nedostalo. Nebyly zaznamenány žádné s infuzí spojené reakce.

Závěr

Krátká, 15minutová infuze panitumumabu byla dobře tolerovaná, bez ohrožení bezpečnosti či účinnosti léčby u pacientů s nemutovaným KRAS a mCRC rezistentním na oxaliplatinu a irinotekan.

(epa)

Zdroj: Akiyoshi K., Hamaguchi T., Yoshimura K. et al. A prospective, multicenter phase ii study of the efficacy and feasibility of 15-minute panitumumab infusion plus irinotecan for oxaliplatin- and irinotecan-refractory, KRAS wild-type metastatic colorectal cancer (short infusion of panitumumab trial). Clin Colorectal Cancer 2018 Mar; 17 (1): e83–e89, doi: 10.1016/j.clcc.2017.10.004.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv non-V600E mutací genu BRAF u mCRC na prognózu a efekt anti-EGFR terapie

Pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a mutací V600E v genu BRAF mají horší prognózu a rezistenci k léčbě anti-EGFR protilátkami. Vliv jiných mutací v genu BRAF na rezistenci k anti-EGFR léčbě zatím nebyl popsán. Cílem studie BREAC byla identifikace nových biomarkerů, které by umožnily predikci odpovědi pacientů s mCRC na anti-EGFR terapii.

Souvislost mezi hypomagnezémií a klinickým výsledkem podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovaným KRAS

Hypomagnezémie je známým vedlejším účinkem léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) založené na podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek panitumumabu či cetuximabu. Rozsáhlá metaanalýza klinických studií zjišťovala, zda může být hypomagnezémie spojená s příznivějším klinickým výsledkem léčby.

Nové potenciální biomarkery odpovědi metastatického kolorektálního karcinomu na inhibitory EGFR

Francouzští autoři se ve své práci publikované na konci loňského roku v British Journal of Cancer pokusili zpřesnit selekci pacientů s mCRC, kteří budou vykazovat odpověď na anti-EGFR terapii. Analyzovali aktivaci proteinů zapojených v signálních drahách a zjistili, že s odpovědí na tuto léčbu je spojena aktivace konkrétních signálních drah, které by bylo možné v klinické praxi využít jako prognostické biomarkery.Všechny novinky