Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace panitumumabu a bevacizumabu s FOLFIRI jako léčba druhé linie u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 1.9.2015

Kombinace panitumumabu a bevacizumabu s FOLFIRI jako léčba druhé linie u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Studie, publikovaná v časopise OncoTargets and Therapy, hodnotila účinnost a bezpečnost nové léčebné strategie v léčbě druhé linie u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), a to kombinace panitumumabu a bevacizumabu s FOLFIRI (irinotekan, 5-fluorouracil, leukovorin). Studie se týkala všech pacientů se známým stavem mutace V-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene (KRAS), účinnost léčby hodnotila ve srovnání s podáváním samotného režimu FOLFIRI.

Jednalo se o randomizovanou klinickou studii fáze II, do které byli zařazeni pacienti s mCRC, u kterých byl znám stav mutací KRAS a u nichž byla předchozí léčba založená na oxaliplatině neúspěšná. Účastníci byli randomizováni buď k užívání panitumumabu a bevacizumabu v kombinaci s FOLFIRI, nebo samotného FOLFIRI. Dávka panitumumabu i bevacizumabu byla stanovena na 4 mg/kg a byla podávána každé 2 týdny.

Do skupiny s FOLFIRI/panitumumabem/bevacizumabem bylo přiděleno 65 pacientů, skupinu se samostatným FOLFIRI tvořilo 77 osob. U pacientů s KRAS wild type byl medián přežití bez progrese (PFS) u skupiny FOLFIRI/panitumumab/bevacizumab 5,7 měsíce (95% CI 2,4–7,5 měsíce) a 3,8 měsíce ve skupině se samotným FOLFIRI (95% CI 3,0–6,7 měsíce). Medián  celkového přežití (OS) byl ve skupině FOLFIRI/panitumumab/bevacizumab 15,2 měsíce (95% CI 8,9–19,7 měsíce) a 11,0 měsíce ve skupině s FOLFIRI (95% CI 8,2–15,4 měsíce). U pacientů s mutovaným KRAS byl medián PFS ve skupině FOLFIRI/panitumumab/bevacizumab 5,1 měsíce (95% CI 2,7–10,2 měsíce) a ve skupině s FOLFIRI 4,1 měsíce (95% CI 2,5–8,4 měsíce); medián OS byl ve skupině FOLFIRI/panitumumab/bevacizumab 12,8 měsíce (95% CI 7,8–15,8 měsíce) a 10,5 měsíce ve skupině FOLFIRI (95% CI 6,1–15,3 měsíce). Nežádoucí účinky spojené s kombinovanou léčbou FOLFIRI/panitumumab/bevacizumab byly tolerovatelné.

Pacienti s mCRC mohou být ve druhé linii léčby bezpečně a účinně léčeni kombinací FOLFIRI s panitumumabem a bevacizumabem, a to bez ohledu na stav KRAS.

(epa)

Zdroj: Liu Y., Luan L., Wang X. A randomized Phase II clinical study of combining panitumumab and bevacizumab, plus irinotecan, 5-fluorouracil, and leucovorin (FOLFIRI) compared with FOLFIRI alone as second-line treatment for patients with metastatic colorectal cancer and KRAS mutation. Onco Targets Ther. 2015 May 14; 8: 1061–8; doi: 10.2147/OTT.S81442. eCollection 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence mutací RAS mezi pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

Použití inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) vyžaduje předchozí vyšetření přítomnosti mutací RAS na exonech 2/3/4. Retrospektivní studie publikovaná nedávno v European Journal of Cancer se pokouší analyzovat prevalenci mutací RAS mezi pacienty s mCRC.

Alternativní možnosti prognózy kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom (CRC) je onemocnění s vysokou mortalitou, která je dramaticky závislá na stadiu onemocnění. Vědci se proto snaží najít molekulární biomarkery, které by pomohly rozlišit pacienty s horší a lepší prognózou a podle toho určit nejvhodnější léčbu. V klinické praxi se již využívá stanovení mutací v genech KRAS a TP53, které jsou užitečné ve výběru vhodné terapie, ale postrádají prognostický význam.

Význam souslednosti protinádorových léků u metastatického kolorektálního karcinomu

Možnost využít v první linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a genem RAS divokého typu inhibitor vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) bevacizumab nebo inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab přináší lékařům nutnost volby mezi oběma lékovými skupinami. Autoři z Kalifornie v USA se pokusili zhodnotit dostupnou literaturu a vytvořit model, který by klinikům rozhodování usnadňoval.Všechny novinky