Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kazuistika metastatického kolorektálního karcinomu se zvýšenou expresí genu HER2

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 23.3.2017

Kazuistika metastatického kolorektálního karcinomu se zvýšenou expresí genu HER2

Kazuistika prezentuje pacienta s karcinomem rekta rezistentním k léčbě panitumumabem s amplifikací genu HER2, který byl odhalen pomocí metody mapování genomu CancerPlex.

Popis případu

U 51letého muže byl diagnostikován karcinom rekta s obstrukcí a přítomností plicních a nadledvinových metastáz. Pacient prodělal resekci primárního nádoru dle Hartmanna. Mutace genu KRAS nebyla detekována. Po operaci pacient podstoupil 3 cykly chemoterapie 1. linie, v rámci níž byla podána kombinace kapecitabinu a oxaliplatiny a dále bevacizumab, nicméně došlo k progresi plicních a nadledvinových metastáz. Následně bylo pacientovi aplikováno 24 cyklů chemoterapie 2. linie − kombinace IRIS (irinotekan a perorální fluoropyrimidinový derivát S-1) s panitumumabem. Došlo k pomalé progresi metastáz.

Dalším krokem bylo 6 cyklů chemoterapie 3. linie regorafenibem a jedním cyklem chemoterapie 4. linie TAS-102 (trifluridin/tipiracil). U pacienta byly diagnostikovány nové metastázy levé hlavice femuru a cerebella. Byla mu poskytnuta nejlepší podpůrná léčba zahrnující paliativní výměnu hlavice femuru a stereotaktickou radioterapii mozečkových metastáz. Pacient zemřel za 3 roky a 5 měsíců od první operace.

Analýza genomu

Rozsáhlá analýza genomu zkoumající 413 genů asociovaných s nádorovým onemocněním pomocí metody CancerPlex odhalila, že geny EGFR, BRAF, KRAS, NRAS a HRAS byly bez mutací. V případě genu ERBB2 byla detekována amplifikace. Kromě toho imunohistochemické barvení odhalilo zvýšenou expresi proteinu HER2 u primárního tumoru i u kostních metastáz. HER2 a EGFR nezávisle na sobě aktivují signální dráhu Ras/Raf/MAPK. U pacienta tak mohl být účinek cílené anti-EGFR léčby oslaben v důsledku amplifikace ERBB2 v metastázách.

(gpl)

Zdroj: Matsumoto A., Shimada Y., Yagi R. et al. A Case of Metastatic Colorectal Cancer with HER2 Overexpression/Amplification. Gan To Kagaku Ryoho. 2016, 43 (12): 2307–2309.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klinické využití poměru trombocyty/lymfocyty a lymfocyty/monocyty jakožto prognostického faktoru u kolorektálního karcinomu

Prognóza pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) stejných klinickopatologických vlastností má široké rozmezí a je snahou najít nové prognostické biomarkery, které by mohly pomoci ve zlepšení výsledků u konkrétních pacientů.

Rozdíly mezi pravostranným a levostranným kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom (CRC) s pravostrannou lokalizací má jiné klinické a histologické charakteristiky a je spojen s jinou průměrnou délkou přežití než CRC v levé části kolon či v konečníku. Ukázala to nedávno publikovaná studie s téměř 58 tisíci pacienty.

Panitumumab a FOLFOX4 v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − vliv na kvalitu života pacientů

Metastatický kolorektální karcinom je zřídka kurabilní onemocnění. Zlepšení kvality života pacientů je proto hlavním cílem terapie. Randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala kvalitu života pacientů podstupujících 1. linii léčby FOLFOX v monoterapii nebo v kombinaci s panitumumabem.Všechny novinky