Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Exprese kadherinů u pacientů s kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 30.9.2015

Exprese kadherinů u pacientů s kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění a zároveň v rámci malignit jedna z hlavních příčin úmrtí. Adhezivní molekuly jsou součástí specifických buněčných spojení přispívající k integritě tkáně. Kadheriny patří k dobře prostudované skupině adhezivních molekul a jsou považovány za tumorsupresorové molekuly. Nižší exprese kadherinů může být spojena s horší diferenciací kolorektálního karcinomu (CRC) a může být součástí agresivnějšího fenotypu. Mohou být kadheriny využity i jako diagnostický či prognostický marker?

Od 28 pacientů (14 mužů, 14 žen), již podstoupili operaci kvůli CRC, byly v rámci studie odebrány vzorky. Pomocí metody oligonukleotidového microarray byla studována exprese kadherinů, přičemž použitá mRNA byla získána jak z adenokarcinomů, tak z makroskopicky zdravé tkáně. Výsledky byly potvrzeny metodou qRT-PCR.

Podle analýzy koncentrace mRNA v bioptovaných materiálech byly vzorky podle exprese genů rozděleny do 4 statisticky významně odlišných skupin. Kontrolní skupina byla rozdělena na zdravou kontrolní skupinu (C1) a kontrolní skupinu s genetickými znaky typickými pro CRC, ale bez histologických či makroskopických změn (C2). Další dvě skupiny tvořily CRC nízkého stadia (LSC – low stage cancer) a CRC vysokého stadia (HSC – high stage cancer).

Konečné výsledky ukázaly, že ve tkáni pacientů s CRC byla u genu kódujícího E-kadherin (CDH1) snížená exprese, a u P-kadherinu (CDH3) naopak exprese zvýšena. Navíc množství exprese se lišilo u jednotlivých stadií CRC. Proto by mohl být potenciál exprese kadherinů ve využití nejen jako markeru stadia onemocnění, ale třeba také v léčbě či diagnostice onemocnění.

(boba)

Zdroj: Lorenc Z., Opiłka M. N., Kruszniewska-Rajs C. et al. Expression level of genes coding for cell adhesion molecules of cadherin group in colorectal cancer patients. Med Sci Monit 2015 July 13; 21: 2031–2040.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zvýšená konzumace alkoholu vede k vyššímu riziku rozvoje kolorektálního karcinomu

Alkohol je celosvětově konzumován ve značném množství a zároveň je spojován s více než 60 různými diagnózami. A právě pití alkoholu také často souvisí s vyšším rizikem rozvoje kolorektálního karcinomu (CRC).

Výskyt komplikací při použití zcela implantovatelných žilních portů v onkologii nesouvisí s místem žilního vstupu

Při zavádění zcela implantovatelných žilních portů v onkologii není rozdíl ve výskytu časných ani pozdních komplikací při použití vena jugularis interna a vena subclavia. Lékaři si můžou zvolit vlastní preferovaný žilní vstup.

První linie léčby protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor u metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS

Léčbu monoklonálními protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR) je v Evropě možné podávat pacientům s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem genu RAS. Dříve byly antiEGFR protilátky využívány jako záchranná terapie v pozdějších liniích léčby. Dnes je předmětem diskusí, zda je výhodnější podat v 1. linii antiEGFR v kombinaci s chemoterapií, nebo kombinaci chemoterapie s bevacizumabem.Všechny novinky