Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Cílená terapie metastatického kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 16.2.2015

Cílená terapie metastatického kolorektálního karcinomu

Po objevení monoklonálních protilátek cílících na vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor – VEGF) a receptor pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor – EGFR) se signifikantně zlepšilo přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Cílem práce autorů z německého Hannoveru bylo sumarizovat účinky těchto léčiv u mCRC na základě dat ze studií fáze II a III, souhrnných analýz a metaanalýz.

Data ke zpracování byla získána z databáze Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, kvalita nalezených prací byla hodnocena pomocí Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Z 806 nalezených publikací bylo do analýzy zahrnuto 40 prací.

U bevacizumabu byla potvrzena účinnost v kombinaci s chemoterapií založenou na fluoropyrimidinu v první a následné linii léčby. Benefit pokračování léčby cílené na VEGF byl rovněž prokázán u afliberceptu a regorafenibu. Cetuximab je podle této studie efektivní s fluoropyrimidinem, leukovorinem a irinotekanem (FOLFIRI) v první linii léčby a v monoterapii jako záchranná léčba. Účinnost panitumumabu byla prokázána s oxaliplatinou a fluoropyrimidinem v první linii léčby, s FOLFIRI ve druhé linii léčby a v monoterapii jako záchranná léčba. Léčba preparáty antiEGFR je vyhrazena pro pacienty s tumory, které nemají mutaci KRAS ani NRAS.

Zařazení monoklonálních protilátek do léčebných algoritmů pacientů s mCRC signifikantně zlepšilo medián celkového přežití. V budoucnu bude přitom největší terapeutickou výzvou lepší výběr pacientů, kterým by mohla specifická léčba antiVEGF nebo antiEGFR pomoci, a také pečlivá rozvaha ohledně posloupnosti léčby.

(epa)

Zdroj: Kirstein M. M., Lange A., Prenzler A., et al. Targeted Therapies in Metastatic Colorectal Cancer: A Systematic Review and Assessment of Currently Available Data. The Oncologist 2014; 19: 1156–68.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Správná selekce pacientů s mCRC je předpokladem optimalizace cílené léčby

Metaanalýza 40 studií ukázala potřebu selekce pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) pro dosažení největšího přínosu léčby antiVEGF a antiEGFR. Významné je také pečlivé zvážení sekvence léčby.

Změna mutačního stavu KRAS/BRAF může ovlivňovat účinnost antiEGFR léčby mCRC

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) může změna mutačního stavu vysvětlovat účinnost, nebo naopak vznik rezistence na léčbu protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR). Tento vývoj je možné monitorovat podle plazmatické hladiny volné cirkulující DNA (cfDNA), KRAS a BRAF.

Hypersenzitivní reakce při podávání monoklonálních protilátek v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Stejně jako téměř všechny systémové formy léčby rakoviny je i léčba monoklonálními protilátkami spojena s hypersenzitivními reakcemi. Předkládaný článek se věnuje výskytu těchto reakcí, jejich zvládání a zkřížené reaktivitě mezi jednotlivými typy monoklonálních protilátek.Všechny novinky