Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
GIT a koliky u dětí: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Suplementace laktobacilem uleví od funkční bolesti břicha u dětí

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: GIT a koliky u dětí

Vydáno: 8.6.2016

Suplementace laktobacilem uleví od funkční bolesti břicha u dětí

Významný pozitivní efekt laktobacilu oproti placebu ukázala randomizovaná dvojitě zaslepená studie provedená na 101 dětských pacientech.

Lactobacillus reuteri DSM 17938, dostupný jako doplněk stravy ve formě perorálních kapek, má příznivé účinky na zdraví gastrointestinálního traktu dětí. U kojenců se ukázal být užitečným prostředkem pro boj s infantilní kolikou. U starších dětí pak může najít uplatnění ve zvládání funkční abdominální bolesti. Alespoň tomu nasvědčuje studie publikovaná v květnu 2016 v Journal of Pediatrics.

Problematika funkčních střevních obtíží

Funkční gastrointestinální obtíže spojené s bolestí břicha jsou v dětském věku velmi častým úkazem. Podle klasifikace Rome III je dělíme takto:

  • funkční dyspepsie,
  • syndrom dráždivého tračníku,
  • abdominální migréna,
  • funkční bolest břicha v dětství.

Poslední zmíněné onemocnění, kterému se věnovala výše jmenovaná studie, lze charakterizovat jako paroxyzmální bolest v oblasti středního epigastria (v okolí pupku), která se vyskytne minimálně 3× během 3 měsíců, nejeví charakteristické vyzařování ani závislost na jídle, denní době či aktivitě dítěte. Ve své podstatě jsou všechny funkční gastrointestinální obtíže benigní, jejich důsledkem však může být zvýšená úzkost dítěte, zameškaný čas ve škole, časté návštěvy zdravotnických zařízení a zbytečné vyšetřování, z čehož vyplývá i jejich ekonomická náročnost. Možnosti léčebného ovlivnění takovýchto onemocnění jsou však zatím velmi limitované.

Design a metodika studie

101 dětí ve věku mezi 6 a 15 lety, které splňovaly diagnostická kritéria pro funkční bolest břicha, bylo náhodně rozděleno do skupin. Po dobu čtyř týdnů pak byly jedné skupině podávány žvýkací tablety obsahující Lactobacillus reuteri DSM 17938, druhé skupině obdobně vypadající a chutnající placebo. Po ukončení léčby byli pacienti monitorováni po dobu dalších 4 týdnů. Odpověď na léčbu byla hodnocena na základě každodenního dotazníku zaznamenávajícího frekvenci a intenzitu bolestí břicha.

Výsledky

Po 4 týdnech suplementace byl L. reuteri významně úspěšnější než placebo ve snižování frekvence (1,9 ± 0,8 vs. 3,6 ± 1,7 epizody týdně) i intenzity (4,3 ± 2,7 vs. 7,2 ± 3,1 dle Hicksovy škály) bolestí břicha. Po dalším 4týdenním sledování byl stále zaznamenáván významný pokles v intenzitě, nikoli však již ve frekvenci epizod břišní bolesti. Většina vedlejších sledovaných parametrů, jako byl například počet zameškaných hodin ve škole, nevykazovala významný rozdíl. Výjimkou byl nižší výskyt subjektivního pocitu nafouklého břicha a nadýmání, který opět ukazoval na výhodnost L. reuteri.

Závěr

Závěrem je tedy možné konstatovat, že suplementace Lactobacillus reuteri DSM 17938 významně ulevuje dětem od funkční bolesti břicha, a může tak být zvážena jako pomoc při zvládání tohoto obtížně řešitelného onemocnění.

(luko)

Zdroj: Weizman Z., Abu-Abed J., Binsztok M. Lactobacillus reuteri DSM 17938 for the management of functional abdominal pain in childhood: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr 2016 May 4, pii: S0022-3476(16)30025-7, doi: 10.1016/j.jpeds.2016.04.003 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Příznivý efekt suplementace bakterií L. reuteri u dětí s funkční bolestí břicha

Studie publikovaná v The Journal of Paediatrics and Child Health v roce 2014 se zabývala vlivem suplementace bakterií L. reuteri na zmírnění symptomů funkčních bolestí břicha u dětských pacientů.

Suplementace bakterie Lactobacillus reuteri Protectis je velmi prospěšná při kojenecké kolice

Polská studie z roku 2013 sledovala, jaký vliv má suplementace bakterie Lactobacillus reuteri kmene DSM 17938 (nebo také Lactobacillus reuteri Protectis) na již existující kojeneckou koliku. Výzkumníci porovnávali podávání probiotika a placeba u 80 kojenců s dětskou kolikou.

Suplementace Lactobacillus reuteri Protectis u nedonošených dětí

Studie publikovaná v časopisu Pediatrics hodnotila suplementaci probiotickým kmenem Lactobacillus reuteri Protectis v souvislosti s možným ovlivněním výskytu nozokomiálních infekcí u nedonošených dětí s porodní hmotností 2000 g a nižší.Všechny novinky