Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
GIT a koliky u dětí: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Preventivní užívání L. reuteri snižuje nemocnost předškolních dětí

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: GIT a koliky u dětí

Vydáno: 22.10.2017

Preventivní užívání L. reuteri snižuje nemocnost předškolních dětí

Studie mexických autorů popisující vliv Lactobacillus reuteri na výskyt průjmových onemocnění, respiračních infekcí a spotřebu antibiotik byla publikována v americkém časopisu Pediatrics.

Úvod

Průjmová onemocnění se stále významnou měrou podílejí na dětské morbiditě a zejména v rozvíjejících se zemích i na mortalitě. Trvá tak potřeba vyhledávat nové léčebné strategie ke snížení jejich výskytu. Probiotikum Lactobacillus reuteri DSM 17938 vykazuje slibné výsledky v léčbě i prevenci dětského průjmu, množství důkazů však bylo omezené. Proto tým mexických lékařů provedl studii, v rámci které byl L. reuteri preventivně podáván předškolním dětem.

Metodika studie

Do dvojitě zaslepené randomizované placebem kontrolované studie bylo zařazeno 336 dětí ve věku 6−36 měsíců. Náhodně vybrané polovině souboru (168 dětem) byl po dobu 3 měsíců perorálně podáván L. reuteri v jedné denní dávce 108 CFU, druhá skupina užívala identicky vypadající placebo. Po uplynutí intervenčního období studie byly děti další 3 měsíce sledovány, a to již bez podávání probiotika či placeba.

Výsledky

Podávání L. reuteri ve srovnání s placebem významně snížilo výskyt a trvání průjmových onemocnění jak v prvních 3 měsících, tak i při následném 3měsíčním sledování (v intervenčním období bylo pozorováno 42 vs. 69 epizod průjmu, v období následného sledování 57 vs. 83 epizod, p < 0,05). Stejně tak bylo zaznamenáno i významné snížení výskytu respiračních infekcí (93 vs. 204, v následném sledování 129 vs. 197, p < 0,05). Dále bylo u dětí užívajících probiotikum zjištěno významně nižší množství návštěv lékaře a předepsaných antibiotik, méně absencí dětí v předškolních zařízeních i nepřítomnosti jejich rodičů v práci (p < 0,05). V analýze nákladů a přínosů (cost-benefit analysis) se užívání L. reuteri ukázalo být finančně výhodným postupem. V souvislosti s podávaným preparátem nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

Závěr

U zdravých dětí navštěvujících předškolní zařízení vedlo preventivní každodenní podávání L. reuteri DSM 17938 k významnému snížení výskytu průjmů a respiračních infekcí a v souvislosti s tím k významné úspoře finančních nákladů.

(luko)

Zdroj: Gutierrez-Castrellon P., Lopez-Velazquez G., Diaz-Garcia L. et al. Diarrhea in preschool children and Lactobacillus reuteri: a randomized controlled trial. Pediatrics 2014; 133 (4): e904−e909.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lactobacillus reuteri prokázal v in vitro studii antimykotické účinky proti kvasinkám rodu Candida způsobujícím orální infekce

Kvasinky rodu Candida jsou běžnými komenzály v dutině ústní a součástí normálního orálního mikrobiomu u 25–75 % zdravých jedinců. Jedná se však o oportunní patogeny a i v dutině ústní se mohou vyskytovat infekce způsobené kvasinkami. Nedávno byly k alternativní léčbě kvasinkových infekcí v dutině ústní navrženy probiotické kmeny bakterií, jež mohou vést k ovlivnění orálního mikrobiomu.

Probiotikem nejen proti dětské kolice, ale i proti poporodní depresi

V prospektivní jednoduše zaslepené randomizované studii byl sledován vliv Lactobacillus reuteri na dobu pláče kojenců i na spokojenost a psychickou pohodu rodičů.

Studie účinků Lactobacillus reuteri DSM 17938 v terapii dětské koliky

Kolikovité bolesti vedoucí k pláči a naříkání mohou trápit děti v kojeneckém věku. V jejich léčbě má příznivý účinek podávání probiotik obsahujících Lactobacillus reuteri DSM 17938. Vlivem tohoto přípravku na příznaky koliky se zabývala i následující studie.Všechny novinky