Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
GIT a koliky u dětí: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Preventivní podávání Lactobacillus reuteri Protectis signifikantně snižuje počet epizod průjmu a respiračních infekcí u zdravých dětí ve věku 6−36 měsíců

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: GIT a koliky u dětí

Vydáno: 7.3.2016

Preventivní podávání Lactobacillus reuteri Protectis signifikantně snižuje počet epizod průjmu a respiračních infekcí u zdravých dětí ve věku 6−36 měsíců

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie prokázala efekt každodenního preventivního podávání Lactobacillus reuteri Protectis na snížení počtu epizod průjmu, respiračních infekcí a zameškaných dní ve školce u kojenců a batolat.

Design studie

Do studie bylo zařazeno 336 dětí ve věku 6−36 měsíců. 168 dětem byl denně po dobu 3 měsíců podáván L. reuteri Protectis (108 CFU/den) a dalším 168 placebo. Děti poté byly sledovány další 3 měsíce, již bez podávání L. reuteri Protectis.

Prvním z cílů bylo porovnat počet dní s průjmem na jedno dítě mezi oběma skupinami. Dny s průjmem byly definovány jako 24hodinové intervaly, během kterých mělo dítě 3 a více vodnatých stolic, přičemž přítomnost ani absence zvracení nehrála roli. Dalšími sledovanými proměnnými pak byl počet dní, během kterých byla pozorována respirační infekce, počet zameškaných dní ve školce, počet dní na antibiotické terapii a v neposlední řadě počet návštěv dětského lékaře nebo pohotovostní služby. Dále byly hodnoceny přímé a nepřímé náklady na péči o dítě.

Výsledky studie

Počet dní s průjmem byl u skupiny užívající L. reuteri Protectis snížen oproti kontrolní skupině užívající placebo o 67 % (p = 0,03). Efekt přetrvával i během následujících 3 měsíců, kdy již dítě žádnou suplementaci neužívalo. V tomto období byl ve skupině užívající L. reuteri Protectis (p = 0,01) zaznamenán pokles o 55 % (p = 0,01) oproti skupině s placebem.

Počet dní s respirační infekcí byl v první skupině rovněž snížen o 67 % (p = 0,01) oproti kontrolní skupině. Stejně tak byl signifikantně snížen počet dní s absencí ve školce a počet dní na antibiotické terapii, a to jak v prvních 3 měsících během užívání, tak i ve druhé sledovací periodě.

V neposlední řadě bylo ve skupině užívající L. reuteri Protectis zaznamenáno průměrné snížení výdajů na dítě o 36 USD na jednu epizodu průjmu a o 37 USD za každý případ respirační infekce.

Závěr

Studie prokázala, že zdravé děti navštěvující školky a podobná zařízení měly signifikantně snížené riziko výskytu průjmu a respiračních infekcí v případě, že jim byl denně preventivně podáván L. reuteri Protectis. Práce také demonstruje ekonomický přínos preventivního podávání L. reuteri Protectis pro rodiče i společnost.

(zzka)

Zdroj: Gutiérrez-Castrellón P., Lopez-Velazquez G., Diaz-Garcia L. et al. Diarrhea in preschool children and Lactobacillus reuteri: a randomized controlled trial. Pediatrics 2014 Apr; 133 (4): e904−e909; doi: 10.1542/peds.2013-0652.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Existuje bezpečná probiotická léčba dětských kolik?

Přesná příčina vzniku a léčba koliky v kojeneckém věku zůstávají i přes dlouholetý výzkum nejasné. Koliky provázené neutišitelným pláčem přitom zatěžují až 30 % kojenců.

Lactobacillus reuteri: profylaxe během prvních 3 měsíců života novorozenců a vliv na rozvoj gastrointestinálních poruch

Kojenecká kolika, jícnový reflux a zácpa mají dopad na režim krmení, způsobují úzkost rodičů a zpravidla vedou k návštěvě ordinace pediatra během prvních 6 měsíců života, nasazení farmakoterapie, případně k hospitalizaci.

Probiotika a/nebo prebiotika v prevenci nekrotizující kolitidy u novorozenců s velmi nízkou porodní váhou

Jak účinná jsou probiotika nebo prebiotika nebo jejich kombinace (tzv. synbiotika) v prevenci rozvoje nekrotizující enterokolitidy (NEC) u novorozenců narozených s velmi nízkou porodní váhou?Všechny novinky