Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Klíšťová encefalitida: Novinky
Videa
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Rickettsie: klíště jako vektor

Specializace: infekční lékařství
Téma: Klíšťová encefalitida

Vydáno: 9.9.2007

Rickettsie: klíště jako vektor

Rickettsie jsou malé gramnegativní aerobní kokobacily, obligátně intracelulární a stojící vývojově na pomezí bakterií a virů. Jsou to původci řady nebezpečných zoonóz. Nejvirulentnějšími druhy těchto bakterií jsou Rickettsia rickettsii a Rickettsia prowazekii. Existuje ale celá řada jiných rickettsií majících schopnost po přenosu vektorem vyvolat onemocnění. Jako přenašeči onemocnění se nejčastěji uplatňují různé druhy klíšťat, blech, vší a roztočů. Mezi druhy přenášené klíšťaty a významné z klinického hlediska patří Rickettsia rickettsii, způsobující tzv. horečku Skalistých hor, a Rickettsia conorii a R. africae, vyvolavatelé horečky boutonneuse.

Horečka Skalistých hor

Původce tohoto onemocnění, anglicky zvaného Rocky Mountain spotted fever (RMSF), se objevuje výhradně na americkém kontinentě. Vyskytuje se kdekoliv od Jižní Ameriky, přes Mexiko, USA až po Kanadu. Oblasti s nejvyšší incidencí této infekce se nacházejí ve státech rozkládajících se na území Kordiller, oblasti Velkých jezer a severovýchodu USA. Období manifestace RMSF od dubna do října koresponduje s přítomností člověka v biotopech klíšťat. Nejčastěji je za přenos RMSF zodpovědný i Čechách běžný rod Ixodes, na transmisi se ale mohou podílet i zástupci rodu Dermacentor.

Symptomy, klinický průběh a terapie

V oblasti přisátí klíštěte, které je místem vstupu infekce, se může objevit stroupek nebo tzv. tache noire (černá skvrna, z fr.), asi jeden centimetr velká epidermální a subepidermální nekróza obklopená erytémem. Platí ale, že stejně jako u většiny nemocí, kde se uplatňují klíšťata jako vektor, nebývá přisátí pacientem vůbec zaznamenáno. Ve spádu oblasti vstupu infekce je možno palpací zjistit lymfadenopatii. Vlastní onemocnění má inkubační dobu od 2 do 14 dní. Dominují zde febrilie, cefalgie a artralgie, po nichž obvykle následuje výsev eflorescencí. Dermatologické symptomy s typickou predilekcí v perimaleolární a karpální oblasti mají zprvu makulární charakter. Později se zde v důsledku arteriitidy vyvolané rickettsiemi objevují petechie. Diferenciální diagnózu ale mnohdy ztěžuje konkomitantní nauzea, vomitus, diarrhoea a abdominální bolest. Komplikací infekce v důsledku vaskulitidy může být až akutní respirační nebo renální selhání. Mortalita RMFS se pohybuje v rozmezí 3–5 %, ovšem u neléčených stoupá až na 20 %.

Horečka boutonneuse a další skvrnité rickettsiózy

Anglický název boutonneuse fever (BF) označuje konžský klíšťový tyfus. Toto onemocnění je svým klinickým průběhem velmi podobné RMSF. Vyskytuje se v celé Jižní Africe, dále v Somálsku, Keni, Etiopii a Maroku, v Asii, a to zejména v Pákistánu a Indii, ale také v Rusku. Existují i další rickettsie přenášené klíšťaty, například R. japonica (Japonská skvrnitá horečka), R. sibirica (severní Asie) a R. australis a R. honei (australská oblast).

Terapie a profylaxe RMSF a BF

Lékem volby u RSFM i BF u dospělých je podávání doxycyklinu v dávce 100 mg po 12 hodinách až do ústupu symptomů. Alternativně lze aplikovat chloramfenikol. V případě BF lze použít i fluorochinolony, azitromycin nebo klaritromycin, ale je třeba zdůraznit, že rickettsie jsou poměrně značně rezistentní k řadě antibiotik. Preventivní opatření zahrnují restrikci kontaktu s klíšťaty, aplikaci repelentů a důsledné sledování případně přisátých klíšťat. Tato onemocnění v ČR představují reálné riziko jako importované nákazy.

(ver)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pozdní následky Lymeské borreliózy

Vzhledem k postižení řady orgánů a diagnostickým nesnázím u některých forem Lymeské borreliózy (LB) je nutné tomuto onemocnění věnovat náležitou pozornost. Péče o pacienty vyžaduje komplexní mezioborový přístup. Je nezbytný i s ohledem na tendence LB k progresi a přechodu do chronicity. Počet hlášených onemocnění na území ČR se pohybuje v posledních letech mezi 3 a 4 tisíci případů.

Imunogenita vakcín

Imunogenita vakcín proti klíšťové encefalitidě je hodnocena nejčastěji pomocí míry sérokonverze. Ta je definována jako nárůst séroprotektivních protilátek specifických vůči TBE nad určitou mez, při které je jedinec odolný vůči nákaze TBE.

Možné vedlejší účinky očkování

Oba typy komerčně dostupných vakcín jsou připraveny formaldehydovou inaktivací kultur virů klíšťové encefalitidy (kmen Neudörfl v případě FSME-IMMUN a kmen K-23 u vakcín typu Encepur®) pomnožených na kuřecích embryonálních buňkách.Všechny novinky