Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Klíšťová encefalitida: Novinky
Videa
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Možné komplikace klíšťové encefalitidy

Specializace: infekční lékařství
Téma: Klíšťová encefalitida

Vydáno: 14.7.2007

Možné komplikace klíšťové encefalitidy

Onemocnění klíšťovou encefalitidou má u dvou ze tří pacientů bifázický průběh. Po inkubační době 2–28 (průměrně 7) dní následuje I. (tzv. viremická) fáze s přítomností nespecifických příznaků podobných běžnému nachlazení, která ale může probíhat latentně. Poté obvykle následuje afebrilní období v délce trvání od jednoho až do dvaceti dní, během kterého jsou pacienti až na výjimky asymptomatičtí. Asi u dvou třetin symptomatických pacientů se rozvine II. fáze onemocnění. Ta je charakterizována postižením CNS. Onemocnění probíhá pod klinickým obrazem akutní meningitidy (u dětí typická aseptická meningitida), meningoencefalitidy, meningoencefalomyelitidy a meningoecefaloradikulitidy. Postižen bývá rovněž i autonomní vegetativní systém. Mortalita onemocnění je u evropského sérotypu viru klíšťové encefalitidy 1–3 %[1].

Komplikace po prodělané meningoencefalitidě

V případě meningitidy většinou dochází k vymizení příznaků. Ojediněle mohou po několik následujících týdnů přetrvávat bolesti hlavy či poruchy soustředění a kognitivních funkcí. Dojde-li k přenosu infekce i na mozkové pleny, následky bývají nejen závažnější, ale především trvalejší, mohou přetrvávat až po dobu několika let. Dominují zde poruchy koncentrace, percepce jak zrakové, tak sluchové, faciální parézy, afektivní poruchy, astenie a snížená chuť do života. V některých případech jsou trvalé neuropsychické projevy natolik závažné, že postižení vyžadují dlouhodobou péči ve specializovaných zařízeních[2].

Komplikace následkem prodělané meningomyelitidy

Dojde-li k postižení míchy a předních rohů míšních, bývají postižení nejzávažnější. Následky tohoto poškození se projeví jako spinální paralýzy, cerebelární insuficience a atrofické parézy. Predilekčně jsou postiženy horní končetiny. Jako důsledek infekce ale může vzniknout i paraparéza či tetraparéza s postižením inervace dýchacích svalů vyžadující v těžších případech až umělou plicní ventilaci.

Prognóza

Prodělané onemocnění vyžaduje většinou hospitalizaci v délce okolo tří týdnů. U závažnějších případů a s přibývajícím věkem pacienta však může trvat měsíce až roky[3]. Reziduální paréza se vyskytuje u 0,3 % až 10 % pacientů[4]. U dětí je obvykle prognóza onemocnění lepší.

Závěr

Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění, které je často spojeno s obdobím dlouhé rekonvalescence v závislosti na věku a dispozicích jednotlivce. Neuropsychické následky této infekční choroby u postižených přetrvávají řádově měsíce i roky a v řadě případů jsou ireverzibilní. Vzhledem k absenci kauzální terapie lze tyto následky klíšťové encefalitidy léčit pouze symptomaticky, a to jen s určitým úspěchem.

(ver)

Literatura:

  • 1. Lotric-Furlan S, Avsic-Zupanc T, Strle F. An abortive form of tick-borne encephalitis (TBE) – a rare clinical manifestation of infection with TBE virus. Wien Klin Wochenschr 2002;114 (13–14):627–629.
  • 2. Mickiene A, et al. TBE-clinical course and outcome. Review of literature in Progress in Encephalitis Research. In press 2005.
  • 3. Dumpis U, Crook D, Oksi J. Tick-borne encephalitis. Clin Infect Dis 1999;28:882–890.
  • 4. Tsai TF. Flaviviruses (Yellow fever, dengue, dengue hemorrhagic fever, Japanese encephalitis, St. Louis encephalitis, tick-borne encephalitis). In: Mandell JL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases, 5e éd. Philadelphia, Pennsylvania: Churchill Livingstone 2000:1714–1736.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Imunogenita vakcín

Imunogenita vakcín proti klíšťové encefalitidě je hodnocena nejčastěji pomocí míry sérokonverze. Ta je definována jako nárůst séroprotektivních protilátek specifických vůči TBE nad určitou mez, při které je jedinec odolný vůči nákaze TBE.

Možné vedlejší účinky očkování

Oba typy komerčně dostupných vakcín jsou připraveny formaldehydovou inaktivací kultur virů klíšťové encefalitidy (kmen Neudörfl v případě FSME-IMMUN a kmen K-23 u vakcín typu Encepur®) pomnožených na kuřecích embryonálních buňkách.

Kdy je nejlepší očkovat

Aktivita klíšťat začíná počátkem měsíce března a dubna, kdy teplota půdy stoupne na 5–7 stupňů Celsia, a končí poklesem teplot pod tyto hodnoty v měsíci listopadu a prosinci.Všechny novinky