Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Klíšťová encefalitida: Novinky
Videa
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Česká republika: opravdu známe důvody vzrůstu výskytu klíšťové encefalitidy?

Specializace: infekční lékařství
Téma: Klíšťová encefalitida

Vydáno: 21.11.2010

Česká republika: opravdu známe důvody vzrůstu výskytu klíšťové encefalitidy?

V průběhu posledních dvou dekád byl v Evropě patrný výrazný nárůst incidence onemocnění klíšťovou encefalitidou (tick borne encephalitis – TBE). Mezi možné příčiny patří například změny v globálním klimatu, změny životního prostředí způsobené činností člověka a socioekonomické změny. Význam jednotlivých faktorů je pravděpodobně různý v závislosti na konkrétní geografické oblasti.

Až dosud byly všechny epidemiologické studie, které se zabývaly problémem zvyšující se incidence TBE, založeny na souhrnných datech. Máme tedy jen málo informací o dynamice výskytu TBE v jednotlivých regionech. Hlavním cílem české studie, nedávno zveřejněné v časopise Ticks and Tick-borne Diseases, proto bylo postihnout subregionální variace incidence TBE v České republice. Více než 13 tisíc případů TBE zaregistrovaných na území České republiky v letech 1971 až 2007 bylo znázorněno na GIS (geografický informační systém) mapě a následně byly analyzovány změny v hustotě těchto případů z hlediska prostorového i časového. Vybrané oblasti byly studovány detailně s použitím analýzy časových řad.

Výsledky analýzy ukázaly, že incidence TBE byla z hlediska geografického i z hlediska časového vysoce variabilní. Ačkoliv celkové množství zaznamenaných případů se zvyšovalo, lokální trendy se často rozcházely. Detailní studie endemické oblasti (oblasti s nejvyšším výskytem případů TBE) ukázala, že heterogenita ve výskytu TBE je patrná dokonce i na velmi jemné geografické škále. I některé navzájem přilehlé oblasti vykazovaly rozdílné trendy ve výskytu TBE. Nehledě na rozdílnou incidenci v jednotlivých regionech vykazoval výskyt TBE v rámci celé republiky kvaziosmiletou oscilaci obdobnou oscilaci evropského klimatu.

Autoři v uvedené studii diskutují možný vliv klimatických a populačních změn na incidenci TBE. Zároveň však zdůrazňují, že zjištěnou geografickou heterogenitu v trendech výskytu TBE není možné uspokojivě vysvětlit změnami klimatických a socioekonomických podmínek.

(vek)

Zdroj:
Zeman P. et al.: Spatio-temporal variation of tick-borne encephalitis (TBE) incidence in the Czech Republic: Is the current explanation of the disease’s rise satisfactory? Ticks and Tick-borne Diseases 1: 129–140, 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Laboratorní možnosti diagnostiky klíšťové encefalitidy

Klíšťová encefalitida je nejvýznamnější virové onemocnění mozku v regionu Evropy a Asie. Její současná diagnostika je založena na průkazu specifických IgM a IgG protilátek. Zejména v časných stadiích může být přínosná i metoda PCR.

Kazuistika: Lymeská borrelióza doprovázená amyopatickou dermatomyozitidou a rychle progredující intersticiální plicní fibrózou

Současný výskyt dermatomyozitidy byl při nákaze lymeskou borreliózou dosud popsán pouze v devíti případech. Ačkoliv je známo, že lymeská borrelióza může vyvolat klinické projevy typické pro některá systémová onemocnění pojiva, nedávno publikovaná kazuistika poprvé zaznamenává případ akutní infekce lymeskou borreliózou, která byla jen o dva měsíce později následována vážnou a posléze fatální intersticiální plicní fibrózou.

Krymsko-konžská hemoragická horečka v Eurasii

Krymsko-konžská hemoragická horečka patří mezi zoonózy přenášené klíšťaty a je způsobována virem ze skupiny nairovirů. K nákaze člověka většinou dojde kousnutím klíštěte nebo kontaktem s krví či tkání infikovaného dobytka.Všechny novinky