Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

ROLE ADJUVANTNÍ RADIOTERAPIE PŘI LÉČBĚ PAPILÁRNÍCH NÁDORŮ PINEÁLNÍ OBLASTI: KAZUISTIKA A KRÁTKÝ PŘEHLED LITERATURY

Autoři: Lancia A., Ingrosso G., Santoni R.

Autoři - působiště: Department of Diagnostic Imaging, Molecular Imaging, Interventional Radiology and Radiotherapy, Tor Vergata General Hospital, Rome, Italy

Článek: Klin Onkol 2017; 30(6): 456-459
doi: 10.14735/amko2017456
Kategorie: Case Report
Počet zobrazení článku: 69x

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie

Role adjuvantní radioterapie při léčbě papilárních nádorů pineální oblasti: kazuistika a krátký přehled literatury

Souhrn

Úvod:
Papilární nádory pineální oblasti (papillary tumor of the pineal region – PTPR) jsou vzácné nedávno definovanené nádory. Jejich klinický průběh je charakterizován častou lokální recidivou a pacienti mohou mít příznaky kvůli anatomickému nálezu zvětšující se nádoru. Léčebné protokoly a role adjuvantní radioterapie jsou stále nejednoznačné.

Kazuistika:
Uvádíme případ 27leté ženy, která byla odeslána na naše pracoviště potom, co jí byl diagnostikován PTPR, a která podstoupila několik operačních zákroků. Použili jsme adjuvantní radioterapii v celkové dávce 59,4 Gy (33 × 1,8 Gy).

Diskuze:
Při době sledování 41 měsíců bylo dosaženo kompletní odpovědi na léčbu podle kritérií RECIST. Radioterapie byla dobře snášena bez akutních a pozdních vedlejších účinků. Neurologické symptomy, které byly přítomny v době diagnózy a po chirurgickém zákroku, nebyly při poslední kontrole zaznamenány.

Závěry:
Formální konsenzus pro management pacientů s diagnózou PTPR neexistuje. Navzdory radikální operaci má tento nádor tendenci k častým recidivám. Radioterapie může mít význam již v adjuvantní indikaci, pro přesné zhodnocení její role jsou však nutné prospektivní multicentrické studie s dostatečně dlouhou dobou sledování.

Klíčová slova:
radioterapie – neurochirurgie – magnetická rezonance – pineální oblast – mozkový nádor

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil IC MJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
25. 7. 2017

Přijato:
20. 8. 2017


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Background:
Papillary tumor of the pineal region (PTPR) is a recently defined tumor entity. Its clinical course is characterized by frequent local recurrence, and patients may experience the burden of symptoms due to the anatomical location of the growing mass. Guidelines for treatment protocols, and the role of radiotherapy are still being investigated.

Case:
We report the case of a 27-year old woman who was referred to our department after she was diagnosed with PTPR and had undergone multiple surgical interventions. We delivered adjuvant conformal radiotherapy on the gross residual tumor to a total dose of 59.4 Gy (33 × 1.8 Gy).

Discussion:
After a follow-up period of 41 months, we obtained a complete response to the treatment, according to the Response evaluation criteria in solid tumors criteria (RECIST). Radiation treatment was well tolerated, and the patient did not develop acute and late side effects. The neurological symptoms, which were documented at the diagnosis and after the surgical procedure, have not been recorded at last follow-up.

Conclusions:
Formal consensus for managing patients with a diagnosis of PTPR are nonexistent. Despite surgery, this tumor has a tendency to recur. Radiotherapy could have a role in the adjuvant setting and needs to be investigated in a multicenter setting with a long follow-up.

Key words:
radiotherapy – neurosurgery – magnetic resonance – pineal region – brain tumor

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,1/5, hodnoceno 8x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články