Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

JAKÝ JE PROGNOSTICKÝ VÝZNAM MOLEKULÁRNĚ GENETICKÝCH FAKTORŮ U KARCINOMU ENDOMETRIA?

Autoři: Křepinská E.1, Chmelařová M.2, Laco J.3, Palička V.2, Špaček J.1

Autoři - působiště: 1Porodnická a gynekologická klinika, LF UK a FN v Hradci Králové, 2Ústav klinické bio­chemie a diagnostiky, LF UK a FN v Hradci Králové, 3Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN v Hradci Králové

Článek: Klin Onkol 2012; 25(4): 282-286
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 49x

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie

What is the Prognostic Importance of Molecular Genetic Factors in Endometrial Carcinoma?

Background:
Evaluation of the importance of molecular genetic factors in endometrial carcinoma based on our review of available literature, and in the case of K- ras mutation based on our own data. The aim of the original part of our study was to compare the presence of K- ras mutation in early stages of endometroid carcinoma with normal endometrium and evaluate the role of the mutation in endometrial carcinogenesis. 

Material and methods:
Molecular bio­logical analysis was performed to detect K- ras mutation in samples of endometrial tissue obtained from women treated in the past at the Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Hradec Kralove. The detection was made from DNA isolated from paraffin embedded sections using K- ras ­StripAssay™, ViennaLab Diagnostics GmbH. 

Results:
K- ras mutation was found in 7 out of 30 specimens of endometroid carcinoma in stage I (23%) and in 3 of 20 specimens of normal endometrium in the control group (15%). K- ras mutations were more frequent in IA stage and grade 1 of endometroid carcinoma. 

Conclusion:
The importance of molecular genetic factors in endometrial carcinoma differs depending on the type of carcinoma. In more common type 1 endometroid cancer, published data are not as clear as in type 2 carcinoma, in which prevalence of alteration of p53 reaches 90%. Results of our study performed on local population of women support the theory about the possible role of K- ras mutation as an early event in the process of endometrial carcinogenesis in type 1 tumors.

Key words:
endometrial carcinoma –  K- ras gene –  mutation

This study was supported by grant of Grant Agency of the Charles University No. 157310.

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.

Submitted:
12. 12. 2011

Accepted:
27. 6. 2012


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Východiska:
Kritické zhodnocení významu vybraných molekulárně genetických ukazatelů u karcinomu endometria na základě analýzy dosud publikovaných prací a u K- ras mutace též prezentace vlastních výsledků. Cílem původní části práce bylo porovnat výskyt této mutace v tkáni karcinomu oproti zdravému endometriu u pacientek léčených na našem pracovišti a posléze i zhodnocení jejího podílu na vzniku tohoto onemocnění v rámci multivariační analýzy. 

Materiál a metody:
Byla provedena molekulárně bio­logická analýza vzorků endometriální tkáně pacientek léčených na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Vyšetření mutací genu K- ras bylo provedeno z DNA získané z formalinem fixovaných a v parafinu zalitých vzorků. K detekci byla použita metoda K- ras StripAssay™, ViennaLab Diagnostics GmbH. 

Výsledky:
Bylo vyšetřeno 30 vzorků endometroidního karcinomu ve stadiu I (dle FIGO), mutace genu K- ras byla prokázána v 7 případech (23 %). V kontrolní skupině 20 vzorků normálního endometria byla sledovaná mutace nalezena ve 3 případech (15 %). Mutace se častěji vyskytovala u stadia IA a ve skupině dobře diferencovaných nádorů. 

Závěr:
Význam molekulárně genetických faktorů u karcinomu endometria se přelomově liší v závislosti na typu nádoru. U častějších endometroidních nádorů prvního typu nejsou dosud publikované výsledky zdaleka tak jasné jako u karcinomů druhého typu, kde je výskyt alterace p53 uváděn až v 90 %. Naše výsledky u představitelek místní populace podporují teorii o možném podílu K- ras mutace v procesu endometriální karcinogeneze u nádorů prvního typu ve smyslu časné události. 

Klíčová slova:
karcinom endometria –  gen K- ras –  mutace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články