Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA
 

Role adjuvantní radioterapie při léčbě papilárních nádorů pineální oblasti: kazuistika a krátký přehled literatury

Role adjuvantní radioterapie při léčbě papilárních nádorů pineální oblasti: kazuistika a krátký přehled literatury

Úvod: Papilární nádory pineální oblasti (papillary tumor of the pineal region – PTPR) jsou vzácné nedávno definovanené nádory. Jejich klinický průběh je charakterizován častou lokální recidivou a...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Zařazení režimu gemcitabin + nab-paklitaxel  do 2. linie léčby pokročilého karcinomu slinivky břišní – první zkušenosti

Zařazení režimu gemcitabin + nab-paklitaxel do 2. linie léčby pokročilého karcinomu slinivky břišní – první zkušenosti

Východiska: Karcinom slinivky břišní představuje čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí na nádorová onemocnění celosvětově. Při porovnání s ostatními solidními nádory jsou léčebné výsledky ve všech...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko?

Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko?

Východiska: Infekcie krvného prúdu súvisiace s centrálnym venóznym katétrom (catheter-related bloodstream infections – CRBSI) patria k život ohrozujúcim komplikáciám. Sú spojené so zvýšenou...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů

Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů

Východiska: Testikulární germinální nádory (testicular germ cell tumors – TGCT) jsou nejčastější solidní malignitou mladých mužů, se zvyšující se incidencí v posledních desetiletích. V jejich...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Kognitívne deficity onkologických pacientov s hematologickými malignitami

Kognitívne deficity onkologických pacientov s hematologickými malignitami

Východiská: Kognitívne deficity sú jedným z najčastejších nepriaznivých dôsledkov liečby chemoterapiou (CHT). Závery klinických štúdií poukazujú na tzv. syndróm chemo brain, ktorého symptómy sa...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA (vydání: 6 / 2017)


Aktuality z odborného tisku

461
 
Informace z České onkologické společnosti

451
 

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články