Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Změna léčby z kyseliny zoledronové na denosumab vede ke zlepšení funkce ledvin u pacientů s kostními metastázami

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 1.11.2016

Změna léčby z kyseliny zoledronové na denosumab vede ke zlepšení funkce ledvin u pacientů s kostními metastázami

Autoři studie publikované v International Journal of Clinical Oncology poukázali na další benefit použití denosumabu u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Změna léčby z kyseliny zoledronové na denosumab vedla ke zlepšení clearance kreatininu, která při předchozí léčbě kyselinou zoledronovou klesla.

Úvod

Pacienti s kostními metastázami jsou vystaveni riziku vzniku kostních komplikací (SRE − patologické zlomeniny, úporná bolestivost či komprese páteřní míchy). V prevenci kostních příhod se proto podávají látky ovlivňující metabolismus kostí (BMA − bisfosfonát 3. generace kyselina zoledronová nebo humánní monoklonální protilátka denosumab).

Klinické studie III. fáze u pacientů s kostními metastázami poukázaly na noninferioritu až superioritu ve srovnání s kyselinou zoledronovou v prevenci či oddálení SRE. Volba optimální BMA však zůstává nespecifikována. Jedním z hlavních důvodů redukce dávky kyseliny zoledronové je snížení renální funkce. Autoři studie se proto rozhodli zhodnotit vliv obou BMA na funkci ledvin.

Soubor pacientů

Retrospektivní analýza zahrnula pacienty s metastatickým karcinomem prostaty, ledvin nebo močových cest, kteří užívali denosumab (n = 118) v období let 2012−2015 po dobu delší než 3 měsíce.

Výsledky 

V minulosti užívalo 57 pacientů (48 %) kyselinu zoledronovou a 61 pacientů (52 %) denosumab jako lék první volby. Důvody převedení léčby z kyseliny zoledronové na denosumab byly:

  • zvýšená sérová hladina kreatininu (26 pacientů, 46 %),
  • preference léčiva nemocným (16 pacientů, 28 %),
  • obtíže při intravenózním podávání léku (10 pacientů, 17 %)
  • nebo jiné důvody (5 pacientů, 9 %).

Medián hodnoty clearance kreatininu ve skupině se zvýšenou sérovou hladinou kreatininu činil:

  • 59,9 ml/min před podáváním kyseliny zoledronové,
  • 40,9 ml/min na počátku léčby denosumabem,
  • 47,5 ml/min po 3 měsících od prvního podání denosumabu,
  • 52,0 ml/min při poslední kontrole. 

Rozdíly byly statisticky významné.

Závěr

Několik studií prokázalo vyšší účinnost denosumabu v oddálení SRE. Kromě toho nabízí lék i další benefity, jmenovitě subkutánní cestu podávání a skutečnost, že není nutno striktně monitorovat funkci ledvin a upravovat podle toho jeho dávkování. Prezentovaná práce navíc jako první ukázala, že denosumab dokáže korigovat funkci ledvin zhoršenou v důsledku podávání kyseliny zoledronové.

(raj)

Zdroj: Yamasaki M., Yuasa T., Uehara S. et al. Improvement of renal function by changing the bone-modifying agent from zoledronic acid to denosumab. Int J Clin Oncol 2016 Jul 11, doi: 10.1007/s10147-016-1019-4 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,9/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úloha faktoru SDF1α v kostních metastázách karcinomu prostaty

K nejčastějším malignitám postihujícím muže patří karcinom prostaty. Jeho metastázy se přednostně šíří do kostí. Je známo, že metastazování je výsledkem série několika nezbytných kroků zahrnujících přežití nádorových buněk ve vzdálených místech a přizpůsobení se jinému mikroprostředí. Navzdory klinickému významu kostních metastáz rakoviny prostaty se ví jen málo o molekulárních mechanismech jejich vzniku.

Karcinom prostaty – aktuální poznatky a pokroky v léčbě

Nejčastější malignitou a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí na nádorová onemocnění u mužů je karcinom prostaty. Kromě věku a černé rasy je jeho jediným prokázaným rizikovým faktorem rodinná anamnéza. Vyšší prevalence je zaznamenávána ve vyspělých státech, svou roli v jeho etiopatogenezi tedy pravděpodobně hrají i životní styl a environmentální rizikové faktory. V poslední době došlo k výraznému pokroku v léčbě karcinomu prostaty i v porozumění mechanismům jeho vzniku. Z přehledového článku publikovaného letos v prestižním časopisu Lancet vybíráme souhrn několika témat.

Androgen-deprivační terapie a deprese − kohortová studie

Americká klinická studie prokázala vyšší výskyt depresivní symptomatologie u pacientů s karcinomem prostaty, kteří jsou léčeni metodou androgenní deprivace, proti mužům po radikální prostatektomii a mužům bez anamnézy karcinomu prostaty.Všechny novinky