Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zdravotní i ekonomický přínos denosumabu

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 7.3.2016

Zdravotní i ekonomický přínos denosumabu

Kostní komplikace nádorových onemocnění jsou problémem nejen pro pacienta. Jde také o nezanedbatelnou ekonomickou zátěž pro zdravotnická zařízení a systémy, která se navíc zdá být zbytečně velká, protože ji lze současnými prostředky výrazně snížit.

Většinu pacientů s karcinomem prostaty (asi 90 %) postihnou kostní metastázy, které vedou k tzv. SRE (skeletal-related events), tedy významným komplikacím, jakými jsou ozařování kostí, zlomeniny, operace nebo komprese míchy. Důsledky snižují kvalitu pacientova života a představují zejména finanční zátěž i pro zdravotnická zařízení a systémy.

Historicky byl v Evropě standardem léčby SRE bisfosfonát kyselina zoledronová. Místo zoledronátu je dnes možné použít denosumab, lidskou monoklonální protilátku proti RANKL, u které již byla prokázána větší účinnost v prevenci a oddálení prvních SRE.

Snížení nákladů spojených s léčbou SRE

V listopadu 2015 byla na 19. evropském kongresu ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) prezentována mezinárodní studie s českou účastí porovnávající klinické a ekonomické dopady léčby denosumabem nebo kyselinou zoledronovou. Byl vyvinut model, jehož hlavním cílem bylo stanovení SRE a vyčíslení s nimi spojených přímých nákladů nemocničních zařízení, pokud byl při léčbě pacientů s karcinomem prostaty a jeho kostními metastázami podáván denosumab místo kyseliny zoledronové. Data byla sbírána z publikovaných studií a registrů (místních i mezinárodních).

Zahrnuto bylo 67 375 pacientů ze sedmi evropských zemí (viz tab. níže). Zařazením denosumabu do léčby každého z nich se ročně předešlo 38 690 SRE, počet hospitalizací se snížil o 14 599 (270 tisíc dnů). Celkově došlo k úspoře přes 155 milionů eur za přímé zdravotnické náklady. Navíc tato částka nezohledňuje výdaje na dopravu, administrativu či domácí péči. Lze tedy předpokládat, že by ušetřená částka ještě vzrostla. Nutno však dodat, že nebyly zohledněny ceny léčiv, kromě toho se liší i klinická praxe v jednotlivých zemích.

Tab.  Prevalence karcinomu prostaty (KP) a kostních metastáz (KM) a ušetřených nákladů v zúčastněných zemích.

Země

Prevalence KP, KM

Ušetřené náklady (€/rok)

Česko

2 707

4 095 737

Rakousko

2 447

19 919 201

Německo

28 447

36 895 464

Řecko

3 888

18 504 154

Itálie

16 683

24 529 334

Španělsko

9 428

18 931 728

Švýcarsko

2 776

31 338 666

 

Závěr

Ve všech zmíněných zemích dohromady vedlo užití denosumabu ke 21% redukci počtu SRE za rok, ke snížení hospitalizací/SRE i dní strávených v nemocnici. Tímto souhrnným zjištěním lze podložit jeho přínos jak pro pacienta, tak i ekonomiku zdravotnictví.

(mtn)

Zdroj: Cristino J., Fínek J., Maniadakis N. et al. The clinical and economic burden of skeletal related events in Austria, Czech Republic, Germany, Greece, Italy, Spain and Switzerland: a comparison between the use of denosumab and zoledronic acid in patients with prostate cancer and bone metastases. Value Health 2015; 18 (7): A483.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence incidentálních karcinomů prostaty − systematický přehled pitevních studií

Screening karcinomu prostaty může detekovat neprogresivní případy onemocnění, což vede ke stigmatizaci pacienta nadbytečnou léčbou. Výsledky systematického přehledu pitevních studií totiž potvrzují vysoký výskyt incidentálního karcinomu prostaty u starších mužů, kteří zemřeli v důsledku jiných příčin.

Metaanalýza účinnosti bisfosfonátů a denosumabu v prevenci kostních komplikací u pacientů s kostními metastázami

V péči o pacienty s kostními metastázami nebo s nádorovým onemocněním, které typicky do kostí metastazuje, se využívají především antiresorpčně působící bisfosfonáty nebo denosumab. Síťová metaanalýza se zaměřila na srovnání účinnosti těchto léčiv.

Objem kostních metastáz souvisí s celkovým přežitím pacientů s karcinomem prostaty

Celkový objem kostních metastáz, který lze hodnotit pomocí celotělového difuzně váženého (DW) zobrazení, koreluje se známými prognostickými faktory a celkovým přežitím pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Ukázala to nedávno publikovaná britská studie.Všechny novinky