Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah hladin markerů kostního obratu a prognózy pacientů s metastatickým karcinomem prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 7.5.2015

Vztah hladin markerů kostního obratu a prognózy pacientů s metastatickým karcinomem prostaty

Neúspěšná suprese kostního obratu při androgen deprivační léčbě karcinomu prostaty predikuje kratší dobu do progrese onemocnění a rozvinutí se skeletem souvisejících nežádoucích příhod.

V léčbě karcinomu prostaty (KP) zvyšuje jinak jednoznačně efektivní androgen deprivační terapie (ADT) nežádoucím způsobem kostní obrat a snižuje kostní minerální denzitu. Četnost s KP souvisejících nežádoucích skeletálních příhod (skeletal related event; SRE) prokazatelně snižuje současná aplikace některých bisfosfonátů nebo denosumabu. Je známo, že masivnější kostní obrat je u pacientů s kostními metastázami na podkladě různých typů nádorů asociován s větším počtem SRE a kratší dobou do progrese onemocnění. U kastračně rezistentního KP je elevace markerů kostního obratu prognostickým faktorem kratšího přežívání pacientů. Cílem předkládané práce bylo determinovat prognostickou hodnotu zvýšených hladin markerů kostního obratu u metastatického hormonosenzitivního KP.

Do prospektivní studie bylo celkem zahrnuto 63 pacientů s metastatickým KP, kteří byli léčeni ADT s risendronátem nebo bez něj. Hladiny markerů kostního obratu byly měřeny na začátku studie a po šesti měsících. Jednalo se o stanovení deoxypyridinolinu (DPD) a N-telopeptidu v moči a kostní alkalické fosfatázy (AP) a osteokalcinu (OC) v séru. Při statistickém zpracování byl použit multivariantní Coxův regresní model, který zahrnul pacientovu nejhorší naměřenou hodnotu prostatického specifického antigenu (PSA), rozsah jeho metastatického postižení a léčbu bisfosfonátem.

Medián doby sledování pacientů ve studii byl 39,7 měsíce. Použitý statistický model ukázal, že suprese markerů kostního obratu po šesti měsících léčby v porovnání s jejich výchozími hodnotami byla významně asociována s delším přežíváním bez rozvoje se skeletem souvisejících nežádoucích událostí. ADT bez léčby bisfosfonátem byla také, pravděpodobně z důvodu přímé protinádorové aktivity, asociována s poklesem markerů kostního obratu.

Neúspěšné potlačování kostního obratu při léčbě ADT může i přes jinak pozitivní odpověď na terapii pomoci identifikovat pacienty s hormonosenzitivním metastatickým KP, u nichž lze očekávat kratší dobu do progrese onemocnění a rozvinutí SRE. Budou-li výsledky předkládané práce dále potvrzeny, bylo by možné používat měření kostního obratu při hodnocení efektu nových látek s přímým protinádorovým účinkem u KP s kostními metastázami (nezávisle na hladinách PSA). Na stav kostí je třeba při ADT vždy včas reagovat vhodnou léčbou.

(the)

Zdroj: Hahn N. M., Yiannoutsos C. T., Kirkpatrick K., et al. Failure to suppress markers of boneturnover on first-line hormone therapy for metastatic prostate cancer is associated with shorter time to skeletal-related event. Clin Genitourin Cancer 2014; 12 (1): 33–40.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lepší komunikace mezi lékařem a pacientem s karcinomem prostaty

Komunikaci mezi lékařem a pacientem s karcinomem prostaty usnadní, když si lékař získá důvěru pacienta, zajistí adekvátní léčbu, přizpůsobí poskytované informace úrovni pacientova vzdělání a bude respektovat pacientovy náboženské názory.

Hodnoty PSA a Gleasonova skóre u karcinomu prostaty, při kterých je nutné hledat kostní metastázy

Podle španělské studie s 263 pacienty s asymptomatickým karcinomem prostaty je třeba provést zobrazovací vyšetření skeletu z důvodu zjištění kostních metastáz při hladině prostatického specifického antigenu (PSA) ≥ 16,18 ng/ml a hodnotě Gleasonova skóre (GS) ≥ 7.

Nasazení androgendeprivační terapie při samotném relapsu prostatického specifického antigenu neprodlužuje přežití pacientů s karcinomem prostaty

Při recidivě karcinomu prostaty stanovené pouze na základě zvýšení PSA (prostatického specifického antigenu) vede časně zahájená androgendeprivační léčba (ADT) ke stejnému pětiletému přežití jako léčba zahájená až po klinické progresi. Ukázala to analýza údajů 2096 mužů ze studie CaPSURE publikovaná v březnu 2015.Všechny novinky