Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Validace nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty přinesla méně optimistické výsledky

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 1.12.2015

Validace nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty přinesla méně optimistické výsledky

Nezávislá externí validace dvou nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty (ERSPC 3/4 + DRE a PCPT-RC 2.0) u současné kohorty evropských pacientů ukázala méně slibné výsledky než původní práce. Horších výsledků bylo dosaženo zejména z hlediska predikce rizika jakéhokoliv karcinomu prostaty. Přesnější byl odhad rizika u high-grade karcinomu prostaty, zejména při použití ERSPC-RC.

Nezávislá validace byla provedena na blíže nespecifikovaném evropském pracovišti terciární zdravotní péče. Retrospektivně byli zařazeni všichni pacienti, kteří v období let 2004–2012 podstoupili transrektální biopsii prostaty (n = 1996). U každého z mužů byla pomocí nových verzí ERSPC-RC (verze 3/4 zahrnující digitální vyšetření per rectum) a PCPT-RC (verze 2.0) vypočtena pravděpodobnost záchytu karcinomu prostaty a prognosticky signifikantního karcinomu prostaty (high-grade, Gleasonovo skóre ≥ 7). Tato pravděpodobnost byla porovnána s výsledky biopsie.

Karcinom prostaty byl diagnostikován ve 24 % případů a high-grade karcinom prostaty v 11 %. Kalibrace byla u obou nástrojů srovnatelná, PCPT-RC ukázal mírně lepší výsledky v predikci rizika jakéhokoliv i high-grade karcinomu prostaty. Diskriminace byla u obou nástrojů srovnatelná u jakéhokoliv karcinomu prostaty (AUC 0,65 vs. 0,66), u high-grade karcinomu byl mírně lepší ERSPC-RC (AUC 0,73 vs. 0,70). Rozhodovací analýza ukázala srovnatelný celkový přínos obou nástrojů u jakéhokoliv karcinomu prostaty a mírně větší přínos ERSPC-RC u high-grade nádoru.

Nástroj pro výpočet rizika ERSPC-RC (European Randomized study of Screening for Prostate Cancer – Risk Calculator) vznikl v roce 2006 a jeho verze postupně zahrnovaly jednotlivé parametry pro predikci rizika. Zde validovaná verze 3/4 + DRE slouží k výpočtu rizika pozitivního výsledku biopsie a rizika high-grade tumoru a zahrnuje rodinnou anamnézu, věk, obtíže s močením, hladinu PSA, případnou anamnézu předchozích biopsií a výsledek digitálního vyšetření per rectum (DRE) bez nutnosti ultrasonografického vyšetření (TRUS). Nástroj PCPT-RC (Prostate Cancer Prevention Trial – Risk Calculator) vznikl rovněž v roce 2006 a při výpočtu rizika pozitivního výsledku biopsie vychází z hladiny PSA, rodinné anamnézy, DRE a anamnézy předchozích negativních výsledků biopsie.

(zza)

Zdroje:
1. Poyet C., Nieboer D., Bhindi B. et al. Prostate cancer risk prediction using the novel versions of the ERSPC and PCPT risk calculators: independent validation and comparison in a contemporary European cohort. BJU Int 2015 Aug 31; doi: 10.1111/bju.13314 [Epub ahead of print].
2. European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. Dostupné na: http://www.prostatecancer-riskcalculator.com/seven-prostate-cancer-risk-calculators [navštíveno 30. 9. 2015].
3. Individualized Risk Assessment of Prostate Cancer (PCPT-RC). Dostupné na: http://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/uroriskcalc.jsp [navštíveno 30. 9. 2015].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úloha sester v managementu kostních metastáz

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější maligní nádory u mužské populace. S rozvojem moderní terapie se neustále prodlužuje medián přežití a z novotvaru prostaty se tak stává spíše chronické onemocnění. Jednou z komplikací, které trápí postižené v pokročilých fázích nemoci, jsou kostní metastázy. Sofistikovanou možnost jejich managementu představuje monoklonální protilátka denosumab. Úlohou sester v této problematice se zabýval článek, který byl letos uveřejněn v časopisu Supportive Care in Cancer.

Nežádoucí účinky androgendeprivační terapie u karcinomu prostaty

Androgendeprivační terapie (ADT) tvoří základní komponentu léčby agresivní a pokročilé formy rakoviny prostaty. Pacienty na této terapii však provází množství nežádoucích účinků. Jaké jsou možnosti jejich řešení?

Denosumab je superiorní vůči zoledronátu v prevenci kostních příhod

Karcinom prostaty je nyní díky moderní terapii vnímám jako chronické onemocnění. I s pokročilým postižením mohou pacienti žít řadu let. Kromě zpomalování progrese se léčba nemocných s karcinomem prostaty opírá také o zvládání klinických symptomů, které tuto chorobu provázejí. Pro pacienty s kostními metastázami je určena monoklonální protilátka denosumab. Data o srovnání denosumabu s bisfosfonátem zoledronátem v prevenci kostních příhod přinesla práce uveřejněná v časopisu European Journal of Cancer v roce 2012.Všechny novinky