Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Úloha sester v managementu kostních metastáz

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 2.11.2015

Úloha sester v managementu kostních metastáz

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější maligní nádory u mužské populace. S rozvojem moderní terapie se neustále prodlužuje medián přežití a z novotvaru prostaty se tak stává spíše chronické onemocnění. Jednou z komplikací, které trápí postižené v pokročilých fázích nemoci, jsou kostní metastázy. Sofistikovanou možnost jejich managementu představuje monoklonální protilátka denosumab. Úlohou sester v této problematice se zabýval článek, který byl letos uveřejněn v časopisu Supportive Care in Cancer.

Denosumab vykazuje antiresorpční účinky na úrovni osteoklastů. Látka působí v rámci endogenní regulační kaskády RANK/RANKL/OPG. Zatímco navázání ligandu RANKL na příslušný receptor RANK resorpci zvyšuje, tělu vlastní OPG (osteoprotegerin) aktivitu osteoklastů naopak tlumí. A právě aktivitu OPG napodobuje denosumab. Oproti OPG nabízí delší biologický poločas a výraznější klinický efekt. Využíván je v prevenci kostních příhod (SRE = skeletal related events) spojených s metastázami malignit, stejně jako v terapii osteoporózy u rizikových nemocných.

Podle integrované analýzy tří registračních studií s 5723 pacienty, která byla uveřejněna v časopisu Cancer v roce 2012 a která srovnávala denosumab s bisfosfonátem zoledronátem, bylo dokázáno, že pacienti léčení denosumabem měli posunutý nástup první SRE oproti pacientům léčeným zoledronátem o 8,2 měsíce. Po celou dobu studie navíc měli pacienti léčení denosumabem vyšší kvalitu života než pacienti léčení kyselinou zoledronovou. Denosumab měl také lepší vliv na prevenci bolesti a vedl k nižší spotřebě opiátů.

Podle předchozí literatury je zřejmé, že rozvoj SRE snižuje kvalitu života nemocných s pokročilým stadiem karcinomu prostaty. Článek uveřejněný v časopisu Supportive Care in Cancer poukázal především na potenciál sester v identifikaci a managementu nemocných s kostními metastázami. Často jsou to totiž právě ony, kdo může jako první rozpoznat symptomy spojené s jejich rozvojem. Jedná se především o bolest kostí a následně i neurologické komplikace a svalovou slabost. Sestry zároveň mají v praxi s pacientem jedinečný vztah, který mohou využít pro důkladnou edukaci nemocného jak o povaze jeho choroby a jejím managementu, tak právě o typických symptomech, které jsou s rozvojem SRE spojeny. Obojím přispívají k brzkému rozpoznání kostních metastáz.

V případě časného rozpoznání kostních komplikací je možné rychlé nasazení účinné terapie, včetně denosumabu, která vede ke snížení rizik vedoucích k narušení uspokojivé kvality života.

(ond)

Zdroje:
1. Campbell-Baird C. et al. Clinical efficacy of denosumab versus bisphosphonates for the prevention of bone complications: implications for nursing. Support Care Cancer 2015 – publikováno on-line 23. srpna 2015.
2. Cleeland C. S. et al. Pain outcomes in patients with advanced breast cancer and bone metastases: results from a randomized, double-blind study of denosumab and zoledronic acid. Cancer 2013 Feb 15; 119 (4): 832–838.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úbytek kostní hmoty u androgendeprivační terapie pacientů s karcinomem prostaty – jaké jsou možnosti?

Androgendeprivační terapie (ADT) je v současné době standardní nebo adjuvantní léčbou u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. Jedním z nežádoucích účinků je však vliv ADT na kostní hmotu.

Denosumab chrání před osteolytickými metastázami

Karcinom prostaty patří celosvětově mezi nejčastější nádory postihující muže. S vývojem nových terapeutických režimů se přitom postupně mění spíše v chronické onemocnění, se kterým pacienti žijí po celou řadu let. Na významu tak nabývají otázky kvality života postižených, které v pokročilých fázích velmi často trápí osteolytické kostní metastázy. Využití denosumabu u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC) se věnovala práce uveřejněná letos v časopise Annals of Oncology.

Vysoká hladina PSA a její rychlý nárůst jsou nepříznivými prognostickými faktory u karcinomu prostaty

U pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty léčených androgendeprivační terapií znamená hladina prostatického specifického antigenu (PSA) > 8 ng/ml nebo zdvojnásobení hladiny PSA do 6 měsíců zvýšené riziko vzniku kostních metastáz i úmrtí. Jde o výsledky dánské studie s 2494 pacienty publikované v červnu 2015.Všechny novinky