Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Úbytek kostní hmoty u androgendeprivační terapie pacientů s karcinomem prostaty – jaké jsou možnosti?

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 1.11.2015

Úbytek kostní hmoty u androgendeprivační terapie pacientů s karcinomem prostaty – jaké jsou možnosti?

Androgendeprivační terapie (ADT) je v současné době standardní nebo adjuvantní léčbou u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. Jedním z nežádoucích účinků je však vliv ADT na kostní hmotu.

Delší očekávaná průměrná délka života onkologických pacientů s karcinomem prostaty s sebou nese i požadavek na lepší kvalitu života. ADT navozené snižování kostní denzity a tím zvýšené riziko fraktur je příčinou zvýšené morbidity a mortality, které má přímý i nepřímý dopad nejen na zvyšování nákladů ve zdravotnictví, ale i na celou společnost. Vhodné postupy v managementu pacientů s karcinomem prostaty by měly mít za cíl provádět včasný screening a zavést preventivní a léčebná opatření zamezující ztrátě kostní denzity.

Nedávno publikovaný přehledový článek hodnotí různé faktory a vlivy působící na úbytek kostní denzity v úvodní fázi ADT a zabývá se možnými podpůrnými vlivy změny životního stylu v ochraně kostního zdraví. Především však popisuje léčebné postupy zahrnující bisfosfonáty, biologickou léčbu a selektivní modulátory estrogenových receptorů. Bisfosfonáty obecně představují skupinu léčiv široce používanou v léčbě chorob spojených se ztrátou kostní hmoty. Kyselina zoledronová, bisfosfonát pro intravenózní podání, působí jako silný inhibitor kostní resorpce. Denosumab je unikátní svým složením i cíleným mechanismem účinku a je indikován k prevenci kostních příhod u dospělých pacientů s nádorovým onemocněním s osteolytickými, osteoblastickými nebo smíšenými kostními metastázami solidních tumorů. Americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) a Evropská léková agentura (EMA) schválily vedle kyseliny zoledronové i denosumab 60 mg (Prolia s. c. inj., preskripce lékařem-specialistou v odbornostech endokrinologie, vnitřní lékařství, revmatologie, ortopedie, traumatologie), novou biologickou terapii pro léčbu úbytku kostní hmoty v souvislosti s ADT u mužů s nemetastazujícím karcinomem prostaty.

Podle výsledků recentních studií je léčba úbytku kostní hmoty denosumabem nebo kyselinou zoledronovou u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty na ADT vhodná v každém stadiu nádorového onemocnění prostaty. Je vhodné tyto farmakoterapeutické postupy zvážit i v preventivním režimu osteopenie pro efektivní zamezení ztráty kostní hmoty spojené s nasazením ADT u nádorového onemocnění prostaty.

(thom)

Zdroj: Bienz M., Saad F. Androgen-deprivation therapy and bone loss in prostate cancer patients: a clinical review. Bonekey Rep 2015 Jun 24; 4: 716, doi: 10.1038/bonekey.2015.85. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Denosumab chrání před osteolytickými metastázami

Karcinom prostaty patří celosvětově mezi nejčastější nádory postihující muže. S vývojem nových terapeutických režimů se přitom postupně mění spíše v chronické onemocnění, se kterým pacienti žijí po celou řadu let. Na významu tak nabývají otázky kvality života postižených, které v pokročilých fázích velmi často trápí osteolytické kostní metastázy. Využití denosumabu u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC) se věnovala práce uveřejněná letos v časopise Annals of Oncology.

Vysoká hladina PSA a její rychlý nárůst jsou nepříznivými prognostickými faktory u karcinomu prostaty

U pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty léčených androgendeprivační terapií znamená hladina prostatického specifického antigenu (PSA) > 8 ng/ml nebo zdvojnásobení hladiny PSA do 6 měsíců zvýšené riziko vzniku kostních metastáz i úmrtí. Jde o výsledky dánské studie s 2494 pacienty publikované v červnu 2015.

Solitární plicní metastáza jako první projev karcinomu prostaty

U 71letého muže se solitárním uzlem v pravé plíci zjištěným na CT prokázala PET/CT mírně zvýšené vychytávání fluorodeoxyglukózy (FDG) v této lézi, ale také v některých lalocích prostaty. Zjištěny byly také hypermetabolické sklerotické léze ve 2. žebru vpravo a 7. hrudním obratli. Hladina prostatického specifického antigenu (PSA) byla normální (3,83 ng/dl, norma 0–4,0 ng/dl).Všechny novinky