Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

U mužů s nemetastazujícím karcinomem prostaty a androgen deprivační léčbou je navzdory doporučení nedostatečně využívána denzitometrie a léčba bisfosfonáty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 26.5.2015

U mužů s nemetastazujícím karcinomem prostaty a androgen deprivační léčbou je navzdory doporučení nedostatečně využívána denzitometrie a léčba bisfosfonáty

Pouze u méně než 1 % mužů s nemetastazujícím karcinomem prostaty a androgen deprivační terapií (ADT) byla dodržena doporučení týkající se vyšetření kostní denzity a léčby bisfosfonáty. Ukázala to americká kohortová studie s 30 846 muži staršími 65 let pokrývající období 2004 až 2008.

U pacientů s karcinomem prostaty s relapsem zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu, kteří jsou léčeni ADT, je doporučena vstupní kostní denzitometrie s dalšími pravidelnými kontrolami a podávání bisfosfonátů. Cílem analýzy dat z databáze Medicare bylo zhodnotit respektování těchto doporučení.

Výsledky ukázaly, že 87,3 % zařazených mužů nepodstoupilo ani měření kostní denzity ani neužívá léčbu bisfosfonáty. U 8,8 % mužů byla provedena denzitometrie, ale nebyla zahájena léčba bisfosfonáty a 3 % mužů byla léčena bisfosfonáty, ovšem bez toho, že by jim kdy byla změřena kostní denzita. Pouze 0,9 % mužů mělo vyšetřenu kostní denzitu a nasazeny bisfosfonáty.

Pokračující ADT je prokazatelně spojena se zvýšeným rizikem kostních zlomenin, daným urychlením úbytku kostní hmoty. Tato studie ukázala, že význam doporučeného měření kostní denzity a podávání antiosteoporotické léčby při dlouhodobé ADT zůstává buď nepochopen, nebo je opomíjen.

(zza)

Zdroj: Holt A., Khan M. A., Gujja S., et al. Utilization of bone densitometry for prediction and administration of bisphosphonates to prevent osteoporosis in patients with prostate cancer without bone metastases receiving antiandrogen therapy. Cancer Manag Res. 2014 Dec 24; 7: 13–8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Interaktivní edukační on-line program pro pacienty s karcinomem prostaty

Vývoj a první hodnocení psychologicko-edukačního multimediálního on-line programu PROGRESS pro pacienty, kteří přežili karcinom prostaty, ukázalo, že může jít o přínosný klinický nástroj. Témata by měla pokrývat požadavky pacientů, jako je kontrola příznaků, emoční problémy a osvojení nových dovedností.

Depresivní příznaky u mužů s karcinomem prostaty lze terapeuticky zmírnit

Pacienti s karcinomem prostaty jsou vystaveni zvýšenému riziku deprese. Intervence, které zmírní depresivní příznaky u těchto pacientů, zahrnují nejen psychoterapii a podporu podobně postižených pacientů, ale také cvičení, podávání informací, masáže a medikaci.

Obezita zhoršuje prognózu karcinomu prostaty

Obezita je spojena s vyšším rizikem progrese karcinomu prostaty. Proto by měli být obézní muži s rakovinou prostaty s nízkým rizikem pečlivě monitorováni v rámci aktivní surveillance.Všechny novinky