Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice benigní hyperplazie prostaty a časného karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 30.7.2015

Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice benigní hyperplazie prostaty a časného karcinomu prostaty

V současné době se v České republice neprovádí celoplošný skrínink karcinomu prostaty pomocí PSA. Jedním z důvodů je nízká specificita vyšetření, která vede ke zbytečné zátěži pacientů v podobě biopsie prostaty neboli k takzvané „over diagnostice“. Nová pilotní studie plzeňských lékařů se snažila zjistit, zda existují sérové markery, které usnadní diferenciální diagnostiku benigní hyperplazie prostaty a časných fází karcinomu prostaty.

V současnosti existují dva hlavní důvody, proč se neprovádí celoplošný skrínink karcinomu prostaty pomocí prostatického specifického antigenu (PSA). Jedním důvodem je výše zmíněná nízká specificita vyšetření, která vede k zbytečným případům biopsie prostaty. Druhým důvodem je stanovisko Americké onkologické společnosti (ASCO) z roku 2011, která konstatuje, že pomocí PSA a freePSA nelze odhadnout agresivitu nádorového procesu. Diagnóza karcinomu prostaty v tomto případě vede k zahájení léčby v případech, kdy vůbec není indikována. Tým lékařů z Fakultní nemocnice v Plzni se proto rozhodl zjistit, zda stanovení [−2]proPSA (volné isoformy PSA) vyřeší problém „over diagnostiky“.

Metody studie

V období od listopadu 2010 do dubna 2012 byla v imunoanalytické laboratoři FN Plzeň vyšetřena séra 76 pacientů Urologické kliniky s podezřením na karcinom prostaty, kteří byli indikováni k biopsii prostaty pod ultrasonografickou kontrolou. U všech pacientů byla nejprve stanovena hladina celkového PSA. Pokud se pohybovala v rozmezí 0–30 μg/l, byla doplněna o stanovení freePSA, [−2]proPSA a dále byl vypočítán poměr %freePSA a Prostate Health Index (PHI). Ve všech případech byly k dispozici výsledky palpačního vyšetření prostaty, sonografie a objem prostaty, výsledek biopsie prostaty a medikace před a v době odběru krevního vzorku. Průměrný věk pacientů činil 68 let.

Výsledky studie

Podle výsledků biopsie byli pacienti rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořilo 50 nemocných s benigní hyperplazií prostaty. Druhou skupinu pak 26 nemocných s karcinomem prostaty. V sérech pacientů s histologicky prokázaným karcinomem prostaty se prokázalo signifikantní zvýšení hladiny [−2]proPSA a PHI oproti nemocným s benigní hyperplazií prostaty ([−2]proPSA medián 27 vs. 14 ng/l, PHI medián 77 vs. 35). U hladiny celkového PSA a %freePSA naopak nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly (mediány tPSA 7,7 vs. 7,1 μg/l a %freePSA 11,4 vs. 16 %).

Závěr

Výsledky pilotní studie svědčí o tom, že stanovení [−2]proPSA a vypočtení indexu PHI může být velkým přínosem v diferenciální diagnostice benigní hyperplazie prostaty a karcinomu prostaty. Pokud se pilotní zkušenosti ověří i v rozsáhlejší studii, v budoucnu by mohlo dojít ke snížení počtu prováděných biopsií.

(holi)

Zdroj: Fuchsová R. a kol. Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice časného karcinomu prostaty (pilotní studie). Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 21–24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Management kostních metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Léčbu kostních komplikací je v případě kastračně rezistentního karcinomu prostaty třeba volit vždy individuálně a v rámci multioborové spolupráce. Této problematice se věnuje i článek švýcarských autorů publikovaný nedávno v časopise Urologia Internationalis.

Vliv diety na incidenci a rozvoj karcinomu prostaty

Řada odborných studií se zabývá možnostmi, jak pomocí složení jídelníčku snížit riziko vzniku a rozvoje rakoviny prostaty. Z jednotlivých údajů se dá složit určitý dietní vzorec, který bude zcela jistě přínosný jak pro potenciálně ohrožené pacienty, tak pro pacienty s již diagnostikovanou rakovinou prostaty.

Odlišná míra návalů horka u pacientů s rakovinou prostaty a bez ní

Vědci v této studii sledovali nežádoucí účinky androgenní deprivační terapie (ADT) u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. Zjistili, že pacienti léčení touto terapií trpí podstatně častěji návaly horka, které se navíc během léčby postupně zhoršují. ADT představuje v současnosti základní terapii u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prostaty.Všechny novinky