Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání účinku denosumabu a kyseliny zoledronové v prevenci kostních komplikací u pacientů s kostními metastázami

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 9.5.2016

Srovnání účinku denosumabu a kyseliny zoledronové v prevenci kostních komplikací u pacientů s kostními metastázami

Analýza klinických studií fáze III ukázala, že denosumab je účinnější než kyselina zoledronová v prevenci kostních komplikací (skeletal-related events [SRE]), a to bez ohledu na věk, anamnézu SRE a úroveň již přítomné bolesti.

Do analýzy bylo zahrnuto 5543 pacientů ze tří různých studií, kteří trpěli rakovinou prsu, prostaty nebo jinými solidními tumory a u nichž byla nalezena alespoň jedna kostní metastáza. Účinek denosumabu vůči kyselině zoledronové v prevenci první SRE a také první a následující SRE byl hodnocen v podskupinách, do nichž byli pacienti rozděleni na základě hodnocení celkového fyzického stavu (ECOG performance status), lokalizace kostních metastáz, počtu kostních metastáz, přítomnosti orgánových metastáz a hladiny N-telopeptidu v moči (uNTx).

V porovnání s kyselinou zoledronovou denosumab významně snížil riziko první SRE u všech sledovaných podskupin (poměr rizik [HR]: ECOG PS 0,79−0,84; lokalizace kostních metastáz 0,78−0,83; počet kostních metastáz 0,78−0,84; přítomnost orgánových metastáz 0,80−0,82; hladina uNTx 0,73−0,86). Došlo také ke snížení rizika první a následující SRE ve všech podskupinách (HR: ECOG PS 0,76−0,83; lokalizace kostních metastáz 0,78−0,84; počet kostních metastáz 0,79−0,81; přítomnost orgánových metastáz 0,79−0,81; hladina uNTx 0,74−0,83). Podobné výsledky byly pozorovány i v podskupinách podle typu nádoru.

Denosumab byl v prevenci SRE u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním a kostními metastázami účinnější než kyselina zoledronová, a to bez ohledu na performance status, počet a lokalizaci kostních metastáz, přítomnost orgánových metastáz a hladiny uNTx.

(mak)

Zdroj: Lipton A., Fizazi K., Stopeck A. T. et al. Effect of denosumab versus zoledronic acid in preventing skeletal-related events in patients with bone metastases by baseline characteristics. Eur J Canc 2016; 53: 75−83; doi: 10.1016/j.ejca.2015.09.011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využívání nástrojů k hodnocení kvality života spojené se zdravím u karcinomu prostaty

Finští autoři provedli literární rešerši a zmapovali používání nástrojů ke zjištění kvality života spojené se zdravím u pacientů s karcinomem prostaty. Zjistili, že tento významný ukazatel je v klinických studiích užíván velmi zřídka.

Vztah metabolického syndromu a karcinomu prostaty

Metabolický syndrom je spojen se zvýšeným výskytem karcinomu prostaty. Mimo jiné je asociován s častějším výskytem pokročilé dediferenciace tkáně, tedy s častějším zastoupením high-grade nádorů. Kanadská klinická studie hodnotila, zda je metabolický syndrom spojen také s celkově nepříznivě hodnoceným finálním patologickým nálezem a s rizikem celkové rekurence nemoci u mužů, kteří podstoupili radikální prostatektomii.

Sérová hladina vitaminu D jako biomarker agresivity karcinomu prostaty

Sérová hladina vitaminu D < 30 ng/ml u mužů podstupujících radikální prostatektomii je podle výsledků nedávno publikované americké studie spojena s vyšší agresivitou karcinomu prostaty.Všechny novinky