Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Slibné biomarkery pro monitorování kostních metastáz

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 8.6.2016

Slibné biomarkery pro monitorování kostních metastáz

Tým českých autorů identifikoval panel 5 biomarkerů, který lze využít pro monitorování metastatického postižení kostí u onkologických pacientů. Slibnými biomarkery kostních metastáz mnohočetného myelomu, karcinomu prsu, prostaty a plic jsou GDF15, osteonektin, TRAP5, TWEAK a YKL40, tvrdí tým odborníků z Lékařské fakulty UK v Plzni. Výsledky jejich práce byly publikovány v dubnu 2016 v časopisu Anticancer Research.

Kostní metastázy, jež se objevují u řady maligních nádorů, s sebou nesou významné komplikace. Cílem práce plzeňských autorů bylo identifikovat nové biomarkery, které by bylo možné použít při monitorování metastatického onemocnění pomocí technologie xMAP (multi-analyte profiling).

Metodika výzkumu

Do studie bylo zařazeno 62 onkologických pacientů, z nichž 23 bylo bez kostních metastáz, 28 mělo metastatické onemocnění a ještě nepodstoupilo léčbu, zatímco 11 mělo metastatické onemocnění a užívalo denosumab. Autoři u těchto pacientů porovnávali sérovou hladinu proteinu Dickkopf 1 (DKK1), růstového diferenciačního faktoru 15 (GDF15), neuron-specifické enolázy (NSE), osteoprotegerinu, ostenektinu, periostinu, tartrát-rezistentní kyselé fosfatázy (TRAP5), slabého induktoru apoptózy ze skupiny tumor nekrotizujících faktorů (TWEAK), proteinu 1 podobného chitináze 3 (YKL40), karboxyterminálního telopeptidu (CTX) a N-terminálního propeptidu prokolagenu typu 1 (PINP).

Výsledky a závěr

U pacientů s kostními metastázami byla zjištěna významně zvýšená hladina GDF15 (p < 0,0001), osteonektinu (p = 0,0311), TRAP5 (p < 0,0046), TWEAK (p < 0,0343) a YKL40 (p < 0,0034). Rozdíly ostatních potenciálních markerů mezi pacienty s metastázami a bez metastáz nebyly statisticky významné.

Autoři navrhují tyto parametry jako slibné biomarkery pro monitorování vzniku kostních metastáz u pacientů s maligními nádory, které metastazují do kostí.

(zza)

Zdroj: Windrichová J., Fuchsová R., Kučera R. et al. Testing of a novel cancer metastatic multiplex panel for the detection of bone-metastatic disease − a pilot study. Anticancer Res 2016 Apr; 36 (4): 1973−1978.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Infuzní reakce po aplikaci monoklonálních protilátek

Přehledový článek publikovaný v roce 2011 v časopisu Expert Review of Clinical Immunology shrnuje poznatky o výskytu nežádoucích alergických reakcí po aplikaci monoklonálních protilátek a patofyziologický podklad těchto komplikací.

Denosumab v léčbě kostní nádorové nemoci u karcinomu prostaty

Skelet je jedním z nejčastějších míst nádorové diseminace. Kostní metastázy jsou zdrojem závažné morbidity: působí bolest, omezují hybnost, snižují celkovou kvalitu života. Mohou vést k patologickým frakturám, syndromu míšní komprese a k hyperkalcemii. Kromě protinádorové léčby se v léčbě kostních metastáz využívají jako součástí komplexní paliativní léčby kostní nádorové choroby látky ovlivňující metabolismus kostí (bone modifying agents [BMA]).

Srovnání účinku denosumabu a kyseliny zoledronové v prevenci kostních komplikací u pacientů s kostními metastázami

Analýza klinických studií fáze III ukázala, že denosumab je účinnější než kyselina zoledronová v prevenci kostních komplikací (skeletal-related events [SRE]), a to bez ohledu na věk, anamnézu SRE a úroveň již přítomné bolesti.Všechny novinky