Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sérová hladina vitaminu D jako biomarker agresivity karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 9.4.2016

Sérová hladina vitaminu D jako biomarker agresivity karcinomu prostaty

Sérová hladina vitaminu D < 30 ng/ml u mužů podstupujících radikální prostatektomii je podle výsledků nedávno publikované americké studie spojena s vyšší agresivitou karcinomu prostaty.

Tato průřezová studie proběhla jako součást velké epidemiologické studie zahrnující 1760 mužů. Radikální prostatektomii podstoupilo 190 mužů, medián věku ve skupině činil 64 let. Agresivní tumor byl definován jako primární Gleasonovo skóre 4 či 5 nebo šíření nádoru mimo prostatu. Cílem studie bylo zhodnotit souvislost mezi agresivitou tumoru v době prostatektomie a sérovou hladinou 25-hydroxyvitaminu D (25-OH D).

Agresivní tumor byl při radikální prostatektomii zjištěn u 45,8 % mužů. Univariantní analýza odhalila nižší hladinu 25-OH D u mužů s agresivním tumorem v porovnání s ostatními pacienty (22,7 vs. 27,0 ng/ml; p = 0,007). Multivariantní analýza prokázala, že po úpravě na věk, sérovou hladinu specifického prostatického antigenu a výsledek digitálního rektálního vyšetření byla se zvýšeným rizikem agresivity tumoru spojena hladina 25-OH D < 30 ng/ml (poměr šancí [OR] 2,64; 95% CI 1,25−5,59; p = 0,01).

Po ověření těchto výsledků v dalších studiích by se sérová hladina 25-OH D mohla stát užitečným biomarkerem agresivity karcinomu prostaty.

(zza)

Zdroj: Nyame Y. A., Murphy A. B., Bowen D. K. et al. Associations between serum vitamin D and adverse pathology in men undergoing radical prostatectomy. J Clin Oncol 2016 Feb 22; pii: JCO651463 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Denosumab chrání před vznikem kostních metastáz

Řada onemocnění, jež měla v minulosti akutní průběh, se s rozvojem moderní léčby mění spíše v chronická. Příkladem je rovněž karcinom prostaty. Muži mohou s tímto novotvarem žít i řadu let, významnou příčinou jejich morbidity a mortality jsou však kostní metastázy. Poměrně novou terapeutickou možností v prevenci a léčbě kostních metastáz je monoklonální protilátka denosumab, která inhibuje činnost osteoklastů přes blokádu ligandu RANKL.

Matematický model přírůstku PSA může pomoci rozlišit mezi pacienty s agresivním a indolentním karcinomem prostaty

Strategie léčby karcinomu prostaty se odvíjí především od prognostických faktorů. Dostupná klinická vyšetření však nedovedou předpovědět agresivní průběh onemocnění. Longitudinální analýza kinetiky prostatického specifického antigenu (PSA) pomocí matematického modelu může pomoci odhalit pacienty s nepříznivou prognózou a agresivním průběhem onemocnění.

Změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010

Karcinom prostaty je onemocnění s celosvětově rostoucím počtem nově zachycených případů. Podle statistických údajů je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých zemích a po karcinomu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických důvodů. Analýza německých lékařů zhodnotila změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010.Všechny novinky