Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Použití denosumabu u nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 4.3.2015

Použití denosumabu u nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Po zavedení screeningu karcinomu prostaty pomocí zjišťování hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) se zvýšil počet případů diagnostikovaných již v raném stadiu.

Zachycení karcinomu prostaty již v raném stadiu umožňuje u většiny pacientů podstoupení chirurgického zákroku s kurativním záměrem, popř. využití kurativní radioterapie. Nejsou-li tyto léčebné postupy dostatečné, dochází obvykle k progresi onemocnění se zvyšováním hladiny PSA a vzniku kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC), u něhož mohou nebo nemusí být přítomny metastázy (metastazující CRPC nebo nemetastazující CRPC – NM-CRPC). U NM-CRPC je hladina PSA nejdůležitějším ukazatelem progrese onemocnění, protože v průběhu dvou let dochází až u jedné třetiny pacientů s NM-CRPC k progresi onemocnění a vzniku kostních metastáz.

Ve světě existují značné rozdíly v terapeutických přístupech k pacientům s CRPC. Při nedostatečnosti radioterapie nebo chirurgického zákroku následuje léčba tzv. androgenní deprivací v podobě chirurgické nebo častěji farmakologické kastrace, která bývá v západních zemích používána pouze u pokročilého nebo metastazujícího karcinomu, zatímco v asijských zemích je využívána i u pacientů bez metastáz. Průměrná doba přežití u mužů s metastatickým CRPC přitom není delší než 2 roky, proto je důležité se na přítomnost či nepřítomnost metastáz u karcinomu prostaty zaměřit. 

Denosumab (lidská monoklonální protilátka) je zatím jedinou účinnou látkou, u které byl prokázán vliv na oddálení vzniku kostních metastáz. Do nejnovější klinické studie zkoumající účinek denosumabu ve srovnání s placebem byli zařazeni pacienti s NM-CRPC, u nichž bylo vysoké riziko vzniku kostních metastáz (hladina PSA ≥ 8,0 ng/ml). U denosumabu bylo v této studii zjištěno výrazné prodloužení doby přežití bez kostních metastáz a rovněž prodloužení doby do vzniku prvních o přibližně čtyři měsíce v porovnání s placebem. Celková doba přežití se však u obou testovaných skupin významně nelišila. 

Podle provedených studií má denosumab jako jediný v současnosti dostupný preparát schopnost významně oddálit vznik kostních metastáz. Karcinom prostaty je však heterogenním onemocněním, jeho přínos pro konkrétního pacienta s NM-CRPC by proto měl vždy zhodnotit ošetřující lékař. 

(rpa)

Zdroj: Hong J. H., Kim I. Y. Nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. Korean J Urol. 2014 Mar; 55 (3): 153–60. doi: 10.4111/kju.2014.55.3.153. Epub 2014 Mar 13.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Denosumab je vhodný k prevenci skeletálních komplikací u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

V klinické studii fáze 3 byl denosumab účinnější než zolendronát v redukci kostních komplikací u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (castration-resistant prostate cancer – CRPC) a kostními metastázami. Skeletální komplikace (skeletal-related events – SREs) byly definovány jako ozařování kostí, chirurgie kosti, patologické zlomeniny, míšní komprese. Naproti tomu symptomatické kostní komplikace (symptomatic skeletal events – SSEs) byly definovány jako podskupina SREs zahrnující kromě ozařování kostí a kostní chirurgie pouze symptomatické patologické zlomeniny a symptomatické míšní komprese.

Kostní zdraví u pacientů s rakovinou – doporučení European Society for Medical Oncology

Metastázy do kostí jsou běžné u mnoha solidních nádorů, zvláště u nádorů prsu, prostaty, plic a mnohočetného myelomu. Hlavními komplikacemi kostních metastáz jsou zlomeniny, bolestivost, komprese nervů a hyperkalcémie. Kostní zdraví u pacientů s rakovinou významně ovlivňuje i výsledky onkologické léčby. Správné multidisciplinární vedení pacientů s kostními metastázami, zvláště používání léčby zaměřené na prevenci kostních komplikací, vede ke zvýšení kvality života těchto pacientů.

Guidelines Evropské urologické asociace pro karcinom prostaty 2014

Karcinom prostaty je jedním z hlavních medicínských problémů v mužské populaci. Je to nejčastější typ nádoru u starších mužů v Evropě. Incidence je nejvyšší v severní a západní Evropě (> 200 případů na 100 000 obyvatel), ale i ve střední a jižní části její incidence stále roste.Všechny novinky