Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Podávání denosumabu u pacientů se solidními nádory a kostními metastázami

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 10.2.2016

Podávání denosumabu u pacientů se solidními nádory a kostními metastázami

Denosumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka proti ligandu pro receptor aktivující jaderný faktor κB (RANKL), který reguluje remodelaci kosti. Autoři následujícího review ve své práci hodnotí dostupná klinická data o použití denosumabu v léčbě pacientů se solidními nádory a kostními metastázami.

Autoři prošli PubMed a databázi abstrakt z mítinků a sympozií ASCO s využitím klíčových slov denosumab, inhibitory RANKL a kostní metastázy, aby vyhledali práce publikované do srpna 2015 a s nimi související články.

Vliv denosumabu na kostní komplikace (skeletal-related events [SREs]) byl ve sledovaném období zkoumán ve třech velkých randomizovaných klinických studiích − jedna se týkala pacientů s karcinomem prsu, jedna pacientů s karcinomem prostaty a do jedné byli zahrnuti pacienti s mnohočetným myelomem nebo solidními nádory jinými než karcinom prsu a prostaty.

U pacientů s karcinomem prsu a prostaty dosáhl denosumab lepších výsledků než kyselina zoledronová ve smyslu primárního cíle, tedy času do první SRE v průběhu studie. Ve třetí studii byl denosumab stejně účinný jako zoledronát, u pacientů s metastázami solidních nádorů jiných, než je karcinom prsu a prostaty, však již nedosáhl výsledků lepších než bisfosfonáty.

Ve všech třech studiích byly při léčbě denosumabem medián celkového přežití a podíl pacientů s progresí onemocnění podobné jako ve skupině léčené zoledronátem. U hormonální léčby užívání denosumabu signifikantně snižovalo riziko fraktury, a to o 50 % u karcinomu prsu a o 62 % u nemetastazujícího karcinomu prostaty. Při léčbě denosumabem jsou navíc signifikantně sníženy hladiny biochemických markerů kostního obratu.

Denosumab je účinný a bezpečný preparát pro léčbu pacientů s kostními metastázami solidních nádorů. U pacientů s karcinomem prsu a karcinomem prostaty signifikantně snižuje výskyt osteoporózy související s léčbou. V prevenci SRE a prodloužení času do první SRE byly jeho výsledky u těchto pacientů lepší než při léčbě kyselinou zoledronovou.

(epa)

Zdroj: Gül G., Sendur M. A., Aksoy S. et al. A comprehensive review of denosumab for bone metastasis in patients with solid tumors. Curr Med Res Opin 2016 Jan; 32 (1): 133−145; doi: 10.1185/03007995.2015.1105795. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba kostních metastáz u rakoviny prostaty zlepšuje klinické výsledky

U většiny pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) se objeví kostní metastázy, které působí negativně na strukturu a integritu kostí. Bývají příčinou bolestí a skeletálních komplikací (SREs), k nimž patří fraktury, komprese míchy a neurologické deficity. Zhoršují kvalitu pacientova života, morbiditu i mortalitu. Z toho vyplývá nutnost zaměřit se při léčbě nejen na základní onemocnění, tj. karcinom prostaty, ale i na výše uvedené kostní komplikace.

Bezpečnost kombinace abirateronu a látek pro léčbu kostního postižení

Postižení kostí je vážným rizikem spojeným s metastatickou rakovinou prostaty. Nové léky, jako abirateron, se proto kombinují s kyselinou zoledronovou či denosumabem, které oddalují následky kostního poškození. Bezpečnost léčby přitom není ohrožena.

Účinek denosumabu v léčbě a prevenci kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty

V souvislosti s onemocněním a léčbou karcinomu prostaty není ojedinělý rozvoj kostních komplikací (kostní bolest, osteoporóza, kostní metastázy, vznik patologických fraktur apod.). V prevenci jejich vzniku byl prokázán pozitivní efekt denosumabu, který patří mezi tzv. antiresorpční léky.Všechny novinky