Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Perineurální invaze karcinomu prostaty v predikci kostních metastáz

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 1.7.2016

Perineurální invaze karcinomu prostaty v predikci kostních metastáz

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. Stále se proto hledají prognostické faktory, které by pomohly určit například riziko rekurence onemocnění nebo vzniku vzdálených metastáz. Pro karcinom prostaty jsou typické kostní metastázy, jejichž výskyt byl v následující práci hodnocen při sledování histologického obrazu perineurální invaze.

Metodika studie

Retrospektivně byla hodnocena data 633 pacientů, kteří podstoupili kostní scintigrafii mezi lety 2008 a 2014. Byl zaznamenán věk, klinické stadium onemocnění, celková hladina prostatického specifického antigenu (tPSA) před biopsií, Gleasonovo skóre (GS), přítomnost perineurální invaze na základě sonograficky navigované biopsie a výsledek digitálního rektálního vyšetření. Kostní metastázy byly vyšetřovány pomocí kostní scintigrafie, kdy při suspektním nálezu byla doplněná magnetická rezonance. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin dle kritérií NCCN (National Comprehensive Cancer Network) na skupinu 1, kde kostní sken nebyl indikován, a skupinu 2, kde vyšetření indikováno bylo.

Výsledky

V první skupině bylo celkem 262 pacientů, zatímco ve druhé skupině 371 pacientů. V případě skupiny 1 nebyla zjištěna žádná souvislost mezi perineurální invazí a kostními metastázami, avšak je třeba podotknout, že zastoupení pacientů s přítomnými kostními metastázami v této skupině bylo velmi malé (n = 12).

Oproti tomu ve skupině 2 byla nalezena silná asociace mezi přítomností perineurální invaze a pozitivitou kostních metastáz. Senzitivita vyšetření činila 72,4 %, specificita 81,7 % a pozitivní prediktivní hodnota dosahovala 77,7 %. V této druhé skupině byly dalšími významnými prediktory tPSA, pozitivní rektální vyšetření a GS, přičemž nejsilnějším pozitivním prediktorem byla přítomnost perineurální invaze, která zvyšovala riziko kostních metastáz jedenáctinásobně.

Závěr

Perineurální invaze v transrektální biopsii u karcinomu prostaty u pacientů indikovaných dle kritérií NCCN ke kostnímu skenu je významným pozitivním prediktorem přítomnosti kostních metastáz.

(boba)

Zdroj: Ciftci S., Yilmaz H., Ciftci E. et al. Perineural invasion in prostate biopsy specimens is associated with increased bone metastasis in prostate cancer. Prostate 2015 Nov; 75 (15): 1783−1789.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Slibné biomarkery pro monitorování kostních metastáz

Tým českých autorů identifikoval panel 5 biomarkerů, který lze využít pro monitorování metastatického postižení kostí u onkologických pacientů. Slibnými biomarkery kostních metastáz mnohočetného myelomu, karcinomu prsu, prostaty a plic jsou GDF15, osteonektin, TRAP5, TWEAK a YKL40, tvrdí tým odborníků z Lékařské fakulty UK v Plzni. Výsledky jejich práce byly publikovány v dubnu 2016 v časopisu Anticancer Research.

Kouření tabákových výrobků a mortalita na karcinom prostaty

Ve Spojených státech amerických došlo v poslední době k poklesu mortality na karcinom prostaty. Současně s tímto jevem došlo k poklesu prevalence kouření tabákových výrobků. Prezentovaná studie se tak zabývala právě možnou souvislostí mezi kouřením a mortalitou na karcinom prostaty.

Vliv terapie denosumabem na kalcémii − z nežádoucího užitečným

Následující článek prezentuje dvě studie ukazující dva pohledy na vztah denosumabu a hladiny sérového kalcia − každý z „jiné strany mince“.Všechny novinky