Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Obezita, adipokiny a karcinom prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 10.11.2016

Obezita, adipokiny a karcinom prostaty

Obezita se pojí s takovými chorobami, jako je diabetes mellitus, arteriální hypertenze nebo ateroskleróza koronárních tepen, představuje však rovněž nezanedbatelný rizikový faktor vzniku nádorových onemocnění, mimo jiné novotvarů prostaty.

Abdominální obezita a karcinom prostaty

Byla prokázána souvislost nadměrného množství tukové tkáně se zvýšeným rizikem rozvoje některých malignit, jako jsou nádorová onemocnění mléčné žlázy, tlustého střeva a prostaty. Riziková je v tomto ohledu zejména abdominální obezita, kterou lze odhalit a kvantifikovat využitím poměru obvodu boků a pasu (WHR – waist-to-hip ratio). Obezitě odpovídají hodnoty WHR ≥ 0,9.

Čínská studie z roku 2000 prokázala trojnásobně zvýšené riziko vzniku karcinomu prostaty u jedinců dosahujících nejvyššího kvartilu WHR, zatímco spojitost mezi běžněji využívaným BMI (body mass index) a onemocněním nebyla významná. Výsledky dalších studií odhalily skutečnost, že obezita snižuje riziko neagresivního karcinomu prostaty, zatímco riziko agresivně se chovajících nádorů prostaty naopak zvyšuje. Dále byl prokázán vztah mezi obezitou a zvýšeným výskytem biochemického relapsu po radikální prostatektomii.

Leptin, adiponektin a jejich vztah k agresivitě onemocnění

Tuková tkáň má nezanedbatelnou endokrinní aktivitu. Výzkumy naznačují, že leptin produkovaný tukovou tkání ovlivňuje spíše nádorovou progresi, nikoliv riziko samotného vzniku malignity. Studie odhalily souvislost sérových hladin leptinu s pokročilejším stadiem a vyšším grade onemocnění.

Zdá se, že podobně jako leptin má i adiponektin vztah k agresivitě nádorového onemocnění. Koncentrace adiponektinu v plazmě jsou, na rozdíl od leptinu, zvýšené u štíhlých osob, a naopak snížené u obézních. Některé studie popsaly negativní vztah sérových hladin adiponektinu k pokročilosti a stupni diferenciace nádoru.

(veri)

Zdroj: Housa D., Haluzík M., Vernerová Z. a kol. Obezita, adipocytokiny a karcinom prostaty. Urologie pro praxi 2007; 1: 6–10.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba karcinomu prostaty může znamenat běh i na desetiletí

Moderní medicína se dostala do fáze, kdy mohou být některá i pokročilá nádorová onemocnění považována za chronické stavy. Příkladem je karcinom prostaty. Pacienti s ním mohou přežívat řádově roky a nezřídka umírají ze zcela nesouvisejících příčin. Terapii tohoto typu novotvaru se věnují také recentní guidelines velkých evropských odborných společností EAU, ESTRO a SIOG, jejichž konsenzus byl letos v srpnu uveřejněn v časopisu European Urology.

Komparativní studie molekulárněpatologických vlastností karcinomu prostaty u tří specifických populací mužů

Zajímavá studie japonských autorů porovnávala vzorky karcinomu prostaty celkem tří etnicky nebo zeměpisně blízkých populací mužů. Bylo zjištěno, že nádory mají odlišné biologické vlastnosti, a lišil se tak i jejich fenotyp studovaný imunohistochemickými a dalšími metodami.

Změna léčby z kyseliny zoledronové na denosumab vede ke zlepšení funkce ledvin u pacientů s kostními metastázami

Autoři studie publikované v International Journal of Clinical Oncology poukázali na další benefit použití denosumabu u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Změna léčby z kyseliny zoledronové na denosumab vedla ke zlepšení clearance kreatininu, která při předchozí léčbě kyselinou zoledronovou klesla.Všechny novinky