Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba rakoviny prostaty pomocí radioterapie karbonovými ionty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 2.8.2015

Léčba rakoviny prostaty pomocí radioterapie karbonovými ionty

Léčba rakoviny pomocí radioterapie těžkými částicemi je řazena mezi nejmodernější léčebné metody v onkologii. V Evropě, USA i Asii je mnoho aktivních center, zejména protonových, jen malá část používá také radioterapii s terapií karbonovými ionty. Národní ústav radiačních věd (NIRS) v Japonsku nabízí tuto léčbu již od roku 1994 a má jednu z největších kohort pacientů na světě.

Léčba karbonovými ionty je účinnější než léčba pomocí fotonových svazků. Od roku 1994, kdy NIRS začalo tuto metodu používat, terapií prošlo kolem 8000 pacientů, a pracovníci centra tak získali s touto metodou velké zkušenosti, největší ze všech odborných pracovišť na světě. Panel expertů z oblasti radioonkologie, radiobiologie či biofyziky v nedávné době tuto metodu kriticky oponovalo. Experti měli k dispozici nejnovější poznatky a dostupná klinická data získaná v NIRS. Podrobně porovnali tyto informace s výsledky pracovišť v USA a v Evropě, která používala při léčbě metodu fotonové terapie či protonové záření.

Terapie karbonovými ionty vedla k dosažení vynikajících výsledků v léčbě sarkomů kostí a měkkých tkání v oblasti báze lební, hlavy, krku či v pánevní oblasti. Vedle toho byly zaznamenány pozoruhodné výsledky u rekurentní rakoviny konečníku nebo u rakoviny slinivky. Největší překážkou pro rozšíření této metody je velká finanční nákladnost. 

Je zajímavé, že ještě před začátkem práce centra NIRS v Japonsku v roce 1994 byla tato metoda zkoumána v Lawrencově národní laboratoři v Berkeley na Kalifornské univerzitě (v letech 1975 až 1993). Další výzkum dále nepokračoval vzhledem k ukončení činnosti urychlovače BEVALAC. Do roku 2004 se této metodě věnovalo jen japonské pracoviště. Od roku 2004, kdy byla tato metoda přijata celosvětovou lékařskou veřejností, se začala rozšiřovat i do dalších center. V roce 2009 začalo klinické zkoušení v centru klinické terapie na univerzitě v Heidelbergu v Německu a v roce 2012 v centru CNAO v italské Pavii. Této metodě se dále začala věnovat další dvě centra v Číně a tři v Japonsku. Další zařízení se aktuálně budují.

Rozšíření do dalších center by bylo významné vzhledem k tomu, že terapie karbonovými ionty má některé výhodnější vlastnosti než protonová terapie – lepší tělesnou distribuci dávky či vyšší relativní biologickou účinnost.

(tda)

Zdroj: Tadashi K. et al. Carbon ion radiotherapy in Japan: an assessment of 20 years of clinical experience, Lancet Oncology 16.2 (Feb 2015): e93-e100

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Terapie karcinomu prostaty: incidence komplikací radikální prostatektomie a radioterapie

V terapii karcinomu prostaty se v současnosti uplatňuje několik různých přístupů. Mezi nejčastější metody patří radikální prostatektomie a radioterapie. Nový výzkum se zaměřil na porovnání incidence komplikací mezi chirurgickým a radioterapeutickým přístupem.

Vliv fyzické aktivity (fotbalu) na kvalitu života u pacientů s rakovinou prostaty

Přibývá důkazů, že rehabilitace v podobě fyzického cvičení pomáhá zlepšit fyzickou kondici a kvalitu života u pacientů s rakovinou prostaty. Tato rehabilitace se ale potýká s neochotou pacientů tuto rehabilitaci podstoupit a vytrvat v ní. V této studii se vědci pokusili rehabilitaci zatraktivnit tím, že jako její formu zvolili rekreační fotbal.

Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice benigní hyperplazie prostaty a časného karcinomu prostaty

V současné době se v České republice neprovádí celoplošný skrínink karcinomu prostaty pomocí PSA. Jedním z důvodů je nízká specificita vyšetření, která vede ke zbytečné zátěži pacientů v podobě biopsie prostaty neboli k takzvané „over diagnostice“. Nová pilotní studie plzeňských lékařů se snažila zjistit, zda existují sérové markery, které usnadní diferenciální diagnostiku benigní hyperplazie prostaty a časných fází karcinomu prostaty.Všechny novinky