Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba kostních metastáz u rakoviny prostaty zlepšuje klinické výsledky

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 9.2.2016

Léčba kostních metastáz u rakoviny prostaty zlepšuje klinické výsledky

U většiny pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) se objeví kostní metastázy, které působí negativně na strukturu a integritu kostí. Bývají příčinou bolestí a skeletálních komplikací (SREs), k nimž patří fraktury, komprese míchy a neurologické deficity. Zhoršují kvalitu pacientova života, morbiditu i mortalitu. Z toho vyplývá nutnost zaměřit se při léčbě nejen na základní onemocnění, tj. karcinom prostaty, ale i na výše uvedené kostní komplikace.

Pro vývoj nových léků a zlepšení výsledků léčby je důležité porozumění mechanismu patogeneze kostních metastáz. Podstatou tohoto mechanismu je aktivace osteoklastu nádorovou buňkou, která spouští kostní resorpci. Kost je zdrojem růstových faktorů pro maligní buňku. Resorpce kosti tyto růstové faktory uvolňuje, což vede ke zvýšenému růstu a proliferaci metastatické léze. Vzniká bludný kruh, který je možné přerušit pouze systémovou inhibicí aktivace osteoklastů.

Kostní metastázy CRPC se původně léčily kombinací radiofarmak s ozařováním. Novou možnost cílené léčby kostních metastáz představují radionuklidy, které imitují kalcium. Jsou inkorporovány do buňky CRPC, v níž způsobují rozvolnění DNA šroubovice, což vede ke smrti buňky. Prvním představitelem těchto radiofarmak je radium-223 dichlorid.

K nově schváleným látkám určeným k léčbě mCRPC patří také cytotoxické léky docetaxel a kabazitaxel, hormonální preparáty abirateron a enzalutamid a imunoterapeutická vakcína sipuleucel-T. Její léčebný efekt je založen na imunitní reakci systému pacienta na zviditelněný antigen nádorové prostatické buňky.

Nedílnou součástí léčby mCRPC zůstávají antiresorpční látky − bisfosfonáty a plně humánní monoklonální protilátka denosumab. Tyto látky snižují kostní bolesti, výskyt skeletální morbidity a množství i závažnost skeletálních komplikací včetně fraktur.

Denosumab se váže na ligand RANK (RANKL), který je významným mediátorem osteoklastů, a tím blokuje aktivaci RANK (receptoru aktivátoru nukleárního faktoru kappa B). Tento mechanismus potlačuje funkci osteoklastu a inhibuje kostní resorpci. Zvyšováním kostní denzity se pak snižuje riziko fraktur. Z hlediska prodloužení doby do první skeletální příhody a snížení skeletální morbidity se tato látka ukázala jako významně účinnější než bisfosfonáty. 

(lkt)

Zdroj: Body J. J., Casimiro S., Costa L. et al. Targeting bone metastases in prostate cancer: improving clinical outcome. Nat Rev Urol 2015 Jun; 12 (6): 340−356; doi: 10.1038/nrurol.2015.90.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,6/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnost kombinace abirateronu a látek pro léčbu kostního postižení

Postižení kostí je vážným rizikem spojeným s metastatickou rakovinou prostaty. Nové léky, jako abirateron, se proto kombinují s kyselinou zoledronovou či denosumabem, které oddalují následky kostního poškození. Bezpečnost léčby přitom není ohrožena.

Účinek denosumabu v léčbě a prevenci kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty

V souvislosti s onemocněním a léčbou karcinomu prostaty není ojedinělý rozvoj kostních komplikací (kostní bolest, osteoporóza, kostní metastázy, vznik patologických fraktur apod.). V prevenci jejich vzniku byl prokázán pozitivní efekt denosumabu, který patří mezi tzv. antiresorpční léky.

Léčba kostních komplikací pokročilého karcinomu prostaty

Pokročilé stadium karcinomu prostaty je spojeno s kostními komplikacemi. Tyto komplikace do značné míry ovlivňují kvalitu života pacientů, zhoršují jejich přežívání a jsou velmi bolestivé. Jejich terapii shrnuje přehledový článek amerických a kanadských autorů publikovaný v prestižním časopisu Nature Reviews Clinical Oncology.Všechny novinky