Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba karcinomu prostaty může znamenat běh i na desetiletí

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 3.11.2016

Léčba karcinomu prostaty může znamenat běh i na desetiletí

Moderní medicína se dostala do fáze, kdy mohou být některá i pokročilá nádorová onemocnění považována za chronické stavy. Příkladem je karcinom prostaty. Pacienti s ním mohou přežívat řádově roky a nezřídka umírají ze zcela nesouvisejících příčin. Terapii tohoto typu novotvaru se věnují také recentní guidelines velkých evropských odborných společností EAU, ESTRO a SIOG, jejichž konsenzus byl letos v srpnu uveřejněn v časopisu European Urology.

Léčba šitá na míru konkrétního pacienta

Také tato doporučení připomínají, že karcinom prostaty může postižené muže provázet po řadu let. Zdůrazňují tak nutnost optimálního nastavení intenzity terapie na míru každému nemocnému. Na jednu stranu by měla dostatečně zpomalovat progresi choroby, na stranu druhou by neměla zbytečně omezovat kvalitu života pacienta.

Zlatý standard

Doporučená terapie po relapsu při lokální terapii zahrnuje při koncentracích prostatického specifického antigenu (PSA) do 0,5 ng/ml salvage radioterapii, při jejím selhání potom salvage radikální prostatektomii, cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě, kryochirurgickou ablaci nebo salvage brachyterapii. Zlatým standardem pro muže s již metastatickým karcinomem prostaty zůstává androgen deprivační terapie (ADT). U mužů, u kterých jsou přítomné metastázy už v čase diagnózy, je běžné kombinovat ADT s docetaxelem. Podle evropských guidelines by muži léčení ADT měli mít rutinně stanovovanou koncentraci PSA a testosteronu a měli by být pravidelně sledováni pro možnost rozvoje kardiovaskulárních chorob a metabolického syndromu.

Terapie při progresi onemocnění

Pokud dojde i na ADT k progresi onemocnění a karcinom se stane kastračně rezistentním, pak je s úrovní důkazů 1 doporučeno mužům s přítomností metastáz podávání abirateron-acetátu v kombinaci s prednisonem, enzalutamidu, radia 223, docetaxelu a sipuleucelu-T. Ve 2. linii po selhání docetaxelu je schválen kabazitaxel, abirateron-acetát s prednisonem, enzalutamid a radium 223.

Podpůrná terapie

Společná doporučení EAU, ESTRO a SIOG se vyjadřují také k podpůrné terapii. Například pro prevenci kostních příhod u pacientů s kostními metastázami je podle nich možné podávat bisfosfonát zoledronát nebo monoklonální protilátku denosumab, která cíleně ovlivňuje regulační systém metabolismu skeletu RANKL/RANK/osteoprotegerin a omezuje tak míru osteolýzy.

(ond)

Zdroj: Cornford P., Bellmunt J., Bolla M. et al. EAU-ESTRO-SIOG guidelines on prostate cancer. Part II: Treatment of relapsing, metastatic, and castration-resistant prostate cancer. Eur Urol 2016 Aug 31, pii: S0302-2838(16)30469-9, doi: 10.1016/j.eururo.2016.08.002 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Komparativní studie molekulárněpatologických vlastností karcinomu prostaty u tří specifických populací mužů

Zajímavá studie japonských autorů porovnávala vzorky karcinomu prostaty celkem tří etnicky nebo zeměpisně blízkých populací mužů. Bylo zjištěno, že nádory mají odlišné biologické vlastnosti, a lišil se tak i jejich fenotyp studovaný imunohistochemickými a dalšími metodami.

Změna léčby z kyseliny zoledronové na denosumab vede ke zlepšení funkce ledvin u pacientů s kostními metastázami

Autoři studie publikované v International Journal of Clinical Oncology poukázali na další benefit použití denosumabu u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Změna léčby z kyseliny zoledronové na denosumab vedla ke zlepšení clearance kreatininu, která při předchozí léčbě kyselinou zoledronovou klesla.

Úloha faktoru SDF1α v kostních metastázách karcinomu prostaty

K nejčastějším malignitám postihujícím muže patří karcinom prostaty. Jeho metastázy se přednostně šíří do kostí. Je známo, že metastazování je výsledkem série několika nezbytných kroků zahrnujících přežití nádorových buněk ve vzdálených místech a přizpůsobení se jinému mikroprostředí. Navzdory klinickému významu kostních metastáz rakoviny prostaty se ví jen málo o molekulárních mechanismech jejich vzniku.Všechny novinky