Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kouření tabákových výrobků a mortalita na karcinom prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 8.6.2016

Kouření tabákových výrobků a mortalita na karcinom prostaty

Ve Spojených státech amerických došlo v poslední době k poklesu mortality na karcinom prostaty. Současně s tímto jevem došlo k poklesu prevalence kouření tabákových výrobků. Prezentovaná studie se tak zabývala právě možnou souvislostí mezi kouřením a mortalitou na karcinom prostaty.

Úvod

Snížení prevalence kouření tabákových výrobků souvisí se zavedením nové kontrolní politiky spotřeby tabáku ve Spojených státech amerických. Díky současné legislativě se podařilo snížit incidenci mnoha nemocí spojených s kouřením. Jedná se zejména o kardiovaskulární a respirační choroby a karcinom plic. V roce 2014 byl seznam chorob, které kauzálně souvisejí s kouřením tabákových výrobků, rozšířen o karcinom prostaty.

Mortalita na karcinom prostaty postupně klesá již od roku 1990. Určitě se tak děje částečně také díky sofistikovanějším léčebným metodám a možnostem screeningu. Moderní diagnostické a terapeutické možnosti však tento jev úplně nevysvětlují. Aktivní kuřáctví je prokázaným rizikovým faktorem zejména pro rozvoj agresivních forem karcinomu prostaty s vysokým rizikem progrese, rekurence a mortality. Tento poznatek vedl výzkumníky k provedení studie, která se zabývala možnou souvislostí mezi kouřením tabákových výrobků a mortalitou na karcinom prostaty.

Metodika studie

Ekologická studie zkoumala míru mortality v souvislosti s karcinomem prostaty celkem ve 4 amerických státech (Kalifornie, Kentucky, Maryland a Utah). Do výzkumu byli zahrnuti muži starší 35 let bez ohledu na rasovou či etnickou příslušnost. Sledování probíhalo v letech 1999−2010, tedy v období výrazného poklesu mortality na karcinom prostaty. Údaje o specifické prevalenci současného kouření tabákových výrobků byly čerpány z průřezového průzkumu provedeného Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Data ohledně mortality na karcinom prostaty a jiné příčiny byla také čerpána z databází této instituce.

Výsledky 

Ve zkoumaném období došlo v Kalifornii ročně k poklesu prevalence kouření o 3,5 % (95% CI –4,4 až –2,5 %) a mortality na karcinom prostaty o 2,5 % (95% CI –4,4 až –2,5 %). V Kentucky došlo k ročnímu poklesu prevalence kouření o 3 % (95% CI –4,0 až –1,9 %) a mortality na karcinom prostaty o 3,5 % (95% CI –4,3 až –2,7 %). V Marylandu došlo ročně k poklesu prevalence kouření o 3 % (95% CI –7,0 až –1,2 %) a mortality na karcinom prostaty o 3,5 % (95% CI –4,1 až –3,0 %). V Utahu se jednalo o roční pokles prevalence kouření o 3,5 % (95% CI –5,6 až –1,3 %) a mortality na karcinom prostaty o 2,1 % (95% CI –3,8 až –0,4 %).

Ačkoliv byl pokles prevalence kouření a mortality na karcinom prostaty u mužů bílé rasy ve všech státech statisticky významný, u mužů černé rasy se podařilo dosáhnout statisticky signifikantního poklesu pouze v Marylandu (v případě izolované hodnoty mortality na karcinom prostaty také v Kalifornii).

Závěr

Výsledky studie naznačují, že pokles mortality na karcinom prostaty může být pozitivním efektem klesající prevalence kouření tabákových výrobků.

(holi)

Zdroj: Jones M. R., Joshu C. E., Kanarek N. et al. Cigarette smoking and prostate cancer mortality in four US states, 1999−2010. Prev Chronic Dis 2016 Apr 14; 13: E51; doi: 10.5888/pcd13.150454.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Infuzní reakce po aplikaci monoklonálních protilátek

Přehledový článek publikovaný v roce 2011 v časopisu Expert Review of Clinical Immunology shrnuje poznatky o výskytu nežádoucích alergických reakcí po aplikaci monoklonálních protilátek a patofyziologický podklad těchto komplikací.

Denosumab v léčbě kostní nádorové nemoci u karcinomu prostaty

Skelet je jedním z nejčastějších míst nádorové diseminace. Kostní metastázy jsou zdrojem závažné morbidity: působí bolest, omezují hybnost, snižují celkovou kvalitu života. Mohou vést k patologickým frakturám, syndromu míšní komprese a k hyperkalcemii. Kromě protinádorové léčby se v léčbě kostních metastáz využívají jako součástí komplexní paliativní léčby kostní nádorové choroby látky ovlivňující metabolismus kostí (bone modifying agents [BMA]).

Srovnání účinku denosumabu a kyseliny zoledronové v prevenci kostních komplikací u pacientů s kostními metastázami

Analýza klinických studií fáze III ukázala, že denosumab je účinnější než kyselina zoledronová v prevenci kostních komplikací (skeletal-related events [SRE]), a to bez ohledu na věk, anamnézu SRE a úroveň již přítomné bolesti.Všechny novinky