Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Jaké výhody přináší multidisciplinární péče pacientům s rakovinou?

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 12.7.2015

Jaké výhody přináší multidisciplinární péče pacientům s rakovinou?

Léčba v rámci multidisciplinárních týmů (MDTs) je považována za ideální způsob péče o pacienty s rakovinou, nicméně přesná definice toho, co vlastně MDTs obnášejí, jaké je jejich poslání a konkrétní přínos, stále chybí. Autoři předkládané práce se právě těmito otázkami zabývali.

Do svého přehledu autoři zahrnuli 51 článků, které byly publikovány od listopadu 2005 do června 2012. Snaha o léčbu v rámci MDTs je obvykle motivována touhou po zajištění lepší péče pro pacienty. MDTs vedou ke zlepšení kontinuity péče, zkracují dobu od diagnózy k léčbě a pomáhají v lepší přípravě mladých zdravotníků na samostatný výkon profese. U pacientů s rakovinou pak léčba v rámci MDTs vedla k lepším klinickým výsledkům, u pacientů s nádory kolorekta, hlavy a krku, prsu, jícnu a karcinomy plic došlo dokonce k prodloužení doby celkového přežití. Zároveň se ukázalo, že diskuze v rámci MDTs často vedou ke změnám v rozhodování ohledně diagnostiky i léčby rakoviny v urologické a gynekologické oblasti, u nádorů pankreatu, žaludku, jícnu, prsu, hlavy a krku, u melanomu, kolorektálního karcinomu a karcinomu prostaty. Lékaři i pacienti jsou navíc s léčbou více spokojeni, pacienti mají pocit, že zlepšuje i kvalitu jejich života.

O pozitivním vlivu MDTs na léčebný proces není pochyb, jejich fungování ale není samozřejmostí. Snahou každého zdravotnického zařízení by proto mělo být tyto týmy cíleně budovat a rozvíjet, zvláště po personální stránce.

(epa)

Zdroj: Prades J., Remue E., van Hoof E., Borras J. M. Is it worth reorganising cancer services on the basis of multidisciplinary  teams (MDTs)? A systematic review of the objectives  and organisation of MDTs and their impact on patient  outcomes. Health Policy. 2015 Apr; 119 (4): 464–474; doi: 10.1016/j.healthpol.2014.09.006. Epub 2014 Sep 18.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Necitlivý přístup zdravotníků a nedostatek informací mají dlouhodobý dopad na psychický stav pacientů s karcinomem prostaty

Analýza provedená u 1239 mužů léčených s karcinomem prostaty ve Finsku (2004–2009) ukázala, že pacienti dávají přednost brachyterapii a prostatektomii. Nedostatečné informace o léčbě a nespokojenost s přístupem zdravotníků byly hlavní důvody nepříznivého psychického stavu pacientů.

Léčba a prevence kostních komplikací u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty

Udržení kostního zdraví představuje u pacientů s karcinomem prostaty (PC) terapeutickou výzvu, protože u tohoto onemocnění je vysoké riziko vzniku kostních metastáz a v důsledku hormonální terapie dochází i k poklesu kostní minerální denzity (BMD). Konkrétní doporučení pro léčbu těchto pacientů jsou ale stále předmětem diskuzí.

Mužům nad 70 let je často zbytečně upírána kurativní léčba karcinomu prostaty

Při rozhodování o léčbě karcinomu prostaty je i u mužů nad 70 let třeba doporučit standardní kurativní lokální léčbu, pokud jsou v dobrém zdravotním stavu.Všechny novinky