Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Denosumab je vhodný k prevenci skeletálních komplikací u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 2.2.2015

Denosumab je vhodný k prevenci skeletálních komplikací u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

V klinické studii fáze 3 byl denosumab účinnější než zolendronát v redukci kostních komplikací u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (castration-resistant prostate cancer – CRPC) a kostními metastázami. Skeletální komplikace (skeletal-related events – SREs) byly definovány jako ozařování kostí, chirurgie kosti, patologické zlomeniny, míšní komprese. Naproti tomu symptomatické kostní komplikace (symptomatic skeletal events – SSEs) byly definovány jako podskupina SREs zahrnující kromě ozařování kostí a kostní chirurgie pouze symptomatické patologické zlomeniny a symptomatické míšní komprese.

Pacienti s CRPC a kostními metastázami, kteří nebyli dříve léčeni bisfosfonáty, byli randomizováni k zaslepenému podávání 120 mg denosumabu subkutánně a intravenóznímu podávání placeba každé 4 týdny nebo intravenóznímu podávání zolendronátu v dávce 4 mg spolu se subkutánním podáváním placeba každé 4 týdny. Doba od diagnózy SRE nebo SSE do objevení se střední nebo závažné bolesti byla zjišťována pomocí Brief Pain Inventory Short Form.

Léčba denosumabem signifikantně snížila riziko první SSE (HR 0,78; 95% CI 0,66–0,93; p = 0,005) a první a následné SSE (RR 0,78; 95% CI 0,65–0,92; p = 0,004) oproti zolendronátu. Rozdíly v léčbě byly podobné při srovnávání pacientů se SSEs (n = 48) a pacientů se SREs (n = 45). Mezi pacienty bez bolestí či s mírnou bolestí za začátku studie byly SSEs i SREs asociovány s rozvojem bolesti střední či závažné (p < 0,0001). Pokud byly jako hodnocený parametr použity SSEs místo SREs, mělo kostní komplikace méně pacientů, zvláště pak zlomenin.

U pacientů s CRPC a kostními metastázami denosumab snižoval oproti zolendronátu riziko skeletálních komplikací.

(epa)

Zdroj: Smith M. R., Coleman R. E., Klotz L., et al. Denosumab for the Prevention of Skeletal Complications in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: Comparison of Skeletal-Related Events and Symptomatic Skeletal Events. Ann Oncol. 2014 Nov 25. pii: mdu519. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kostní zdraví u pacientů s rakovinou – doporučení European Society for Medical Oncology

Metastázy do kostí jsou běžné u mnoha solidních nádorů, zvláště u nádorů prsu, prostaty, plic a mnohočetného myelomu. Hlavními komplikacemi kostních metastáz jsou zlomeniny, bolestivost, komprese nervů a hyperkalcémie. Kostní zdraví u pacientů s rakovinou významně ovlivňuje i výsledky onkologické léčby. Správné multidisciplinární vedení pacientů s kostními metastázami, zvláště používání léčby zaměřené na prevenci kostních komplikací, vede ke zvýšení kvality života těchto pacientů.

Guidelines Evropské urologické asociace pro karcinom prostaty 2014

Karcinom prostaty je jedním z hlavních medicínských problémů v mužské populaci. Je to nejčastější typ nádoru u starších mužů v Evropě. Incidence je nejvyšší v severní a západní Evropě (> 200 případů na 100 000 obyvatel), ale i ve střední a jižní části její incidence stále roste.

Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a jejich vliv na rozvoj rakoviny

Již dříve bylo zjištěno, že hladina vitamínu D má vliv na riziko rozvoje rakoviny. Receptor pro vitamín D je zásadním mediátorem buněčného efektu vitamínu D. Velká pozornost je proto věnována roli polymorfizmů v genu pro receptor vitamínu D v rozvoji rakoviny, jednoznačné závěry z těchto studií ale dosud nevyplynuly.Všechny novinky