Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Denosumab chrání před osteolytickými metastázami

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 13.10.2015

Denosumab chrání před osteolytickými metastázami

Karcinom prostaty patří celosvětově mezi nejčastější nádory postihující muže. S vývojem nových terapeutických režimů se přitom postupně mění spíše v chronické onemocnění, se kterým pacienti žijí po celou řadu let. Na významu tak nabývají otázky kvality života postižených, které v pokročilých fázích velmi často trápí osteolytické kostní metastázy. Využití denosumabu u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC) se věnovala práce uveřejněná letos v časopise Annals of Oncology.

Monoklonální protilátka denosumab ovlivňuje systém RANKL–RANK–OPG (osteoprotegerin), organismu přirozenou regulační kaskádu kostní remodelace. Všechny fáze formování, fungování a přežívání osteoklastů se spouští navázáním ligandu RANKL na receptor RANK, umístěný na jejich povrchu. Naopak opačně působí OPG, jehož účinek denosumab napodobuje a tím snižuje osteoklastickou aktivitu. Účinnost denosumabu je podpořena celou řadou klinických studií, které rovněž potvrdily jeho superioritu vůči bisfosfonátu zoledronátu ve smyslu redukce incidence kostních příhod.

Výše zmíněná studie zahrnula nemocné s CRPC a kostními metastázami, již dosud nebyli léčeni bisfosfonáty. Randomizováni byli buď k podání denosumabu, nebo zoledronátu. Jako primární sledovaný parametr byla hodnocena incidence symptomatických kostních příhod (SSE) zahrnujících míšní komprese, patologické fraktury, nutnost chirurgického ošetření kosti nebo paliativní radioterapii.

Ukázalo se, že nemocní, kteří dostávali denosumab, měli statisticky významně nižší riziko vzniku první SSE, stejně jako riziko vzniku jakékoliv SSE. Tyto příhody byly, pokud se objevily, spojeny se signifikantním zvýšením bolestivosti. Užívání denosumabu bylo rovněž spojeno s výraznějším snížením výskytu všech kostních příhod, stejně jako všech patologických fraktur.

Látka se tak, také podle této studie, ukázala jako účinnější než zoledronát v managementu symptomů kostních metastáz u pacientů s CRPC.

(ond)

Zdroj: Smith M. R. et al. Denosumab for the prevention of skeletal complications in metastatic castration-resistant prostate cancer: comparison of skeletal-related events and symptomatic skeletal events. Ann Oncol 2015 Feb; 26 (2): 368–374, doi: 10.1093/annonc/mdu519.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vysoká hladina PSA a její rychlý nárůst jsou nepříznivými prognostickými faktory u karcinomu prostaty

U pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty léčených androgendeprivační terapií znamená hladina prostatického specifického antigenu (PSA) > 8 ng/ml nebo zdvojnásobení hladiny PSA do 6 měsíců zvýšené riziko vzniku kostních metastáz i úmrtí. Jde o výsledky dánské studie s 2494 pacienty publikované v červnu 2015.

Solitární plicní metastáza jako první projev karcinomu prostaty

U 71letého muže se solitárním uzlem v pravé plíci zjištěným na CT prokázala PET/CT mírně zvýšené vychytávání fluorodeoxyglukózy (FDG) v této lézi, ale také v některých lalocích prostaty. Zjištěny byly také hypermetabolické sklerotické léze ve 2. žebru vpravo a 7. hrudním obratli. Hladina prostatického specifického antigenu (PSA) byla normální (3,83 ng/dl, norma 0–4,0 ng/dl).

Mohla by MRI nahradit biopsii při podezření na karcinom prostaty?

Ačkoliv je multiparametrická magnetická rezonance (MRI) mnohde používána ještě před biopsií k detekci klinicky signifikantní rakoviny prostaty, je tento postup stále kontroverzní. Autoři nedávno publikované studie hodnotili přesnost takto využívaného diagnostického nástroje u mužů s klinicky suspektním nádorovým onemocněním prostaty.Všechny novinky