Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Androgen-deprivační terapie a deprese − kohortová studie

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 4.10.2016

Androgen-deprivační terapie a deprese − kohortová studie

Americká klinická studie prokázala vyšší výskyt depresivní symptomatologie u pacientů s karcinomem prostaty, kteří jsou léčeni metodou androgenní deprivace, proti mužům po radikální prostatektomii a mužům bez anamnézy karcinomu prostaty.

Úvod

Androgen-deprivační terapie (ADT) karcinomu prostaty je často provázena nežádoucími účinky jak fyzickými (osteopenie, sarkopenie, návaly horka), tak i psychickými (únava, zhoršení kognitivních funkcí). U pacientů léčených ADT bylo zaznamenáno vyšší riziko deprese, ale doposud nebyl proveden systematický výzkum blíže sledující tento problém. Cílem prezentované longitudinální studie bylo vyhodnotit depresivní symptomatologii u pacientů s karcinomem prostaty léčených metodou androgenní deprivace oproti kontrolním skupinám.

Studovaný soubor pacientů a metodika

Studovaným souborem byli pacienti s karcinomem prostaty začínající androgen-deprivační terapii (skupina ADT+, n = 61). S touto skupinou byly spárované dvě kontrolní skupiny, z nichž jednu tvořili muži po radikální prostatektomii (skupina ADT, n = 61) a druhou zdraví muži bez anamnézy karcinomu prostaty (skupina CA, n = 61). 

Jednotlivé skupiny se mezi sebou významně nelišily v základních demografických charakteristikách, jako jsou věk, etnický původ nebo vzdělání. U všech kohort byl výskyt deprese hodnocen při vstupu do studie a pak po 6 měsících za použití dotazníku Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D). U skupiny ADT+ proběhlo vstupní hodnocení do 1 měsíce před nebo po nasazení ADT. Výskyt klinicky významných depresivních symptomů byl v uvedených dvou časových bodech porovnáván mezi skupinami navzájem a zároveň sledován v rámci jednotlivých skupin v průběhu času.

Výsledky

Nemocní s karcinomem prostaty, kteří podstoupili úvodní CES-D hodnocení před nasazením ADT, dosáhli lepších výsledků než pacienti s již započatou terapií (p < 0,01). Celkově pak skupina ADT+ vykazovala v průběhu šestiměsíčního sledování zhoršování nálady a zvyšování četnosti klinicky významné depresivní symptomatologie (p < 0,05). Rovněž na konci studie byl výskyt depresivní symptomatologie vyšší ve skupině ADT+ oproti oběma kontrolám (p < 0,001). Prevalence klinicky významné deprese dosahovala u skupiny ADT+ při vstupním vyšetření 28 % (oproti 5 % u skupiny ADT a 12 % u CA), po 6 měsících se zvýšila na 39 % (oproti 9 % u skupiny ADT a 11 % u CA).

Závěr

Výsledky potvrdily teorii, že deprivace androgenů vede k rozvoji deprese. Autoři studie zdůrazňují nejen nutnost screeningu a léčby deprese u těchto pacientů, ale i důležitost podrobného výzkumu zaměřeného na mechanismus vývoje depresivní symptomatologie u mužů léčených ADT.

(raj)

Zdroj: Lee M., Jim H. S., Fishman M. et al. Depressive symptomatology in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer: a controlled comparison. Psychooncology 2015; 24 (4): 472−477, doi: 10.1002/pon.3608.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnost radia-223 v kombinaci s konkomitantní terapií u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Výsledky studie publikované v červnu 2016 v Lancet Oncology poukazují na bezpečné a efektivní použití radia-223, navíc také v kombinaci s novými hormonálními léčivy, u pacientů s kastračně rezistentním metastatickým karcinomem prostaty.

Nárůst užívání opioidů po skeletálních příhodách u metastatického karcinomu prostaty

U pacientů s metastatickým karcinomem prostaty bylo po skeletálních příhodách (SRE − skeletal-related events) zjištěno významné zvýšení dlouhodobého užívání opioidů i dávky těchto léčiv. Výsledky studií ukazují na potřebu dalších terapeutických možností v léčbě bolesti po SRE a v prevenci dalších kostních příhod.

Vliv kouření na výskyt sekundárních nádorů močového měchýře u pacientů s nádory prostaty léčených radioterapií

Radioterapie karcinomu prostaty zvyšuje riziko sekundárních malignit v ozařované oblasti, a to především riziko urotelového karcinomu. Také kouření je obecně známým rizikovým faktorem nádorů močového traktu. Japonští autoři se pokusili zjistit, zda se tyto rizikové faktory mohou potencovat.Všechny novinky