Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hyperfosfatemie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Snižování sérové hladiny fosforu jako součást léčby chronické renální insuficience (dle doporučeného postupu KDIGO)

Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Téma: Hyperfosfatemie

Vydáno: 3.5.2016

Snižování sérové hladiny fosforu jako součást léčby chronické renální insuficience (dle doporučeného postupu KDIGO)

Léčba hyperfosfatemie je u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) velmi důležitá kvůli předcházení rizikům spojeným se zvýšenou plazmatickou hladinou fosforu. Z tohoto důvodu je vhodné fosfatemii snižovat postupy uvedenými v publikovaných doporučených postupech KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes).

KDIGO věnuje ve svých doporučených postupech jednu kapitolu doporučením terapie zvýšené sérové hladiny fosforu, neboť hyperfosfatemie je spojena se špatnými klinickými výsledky a mortalitou u pacientů s CKD a také s rozvojem metabolické a kostní nemoci (CKD-MBD), včetně sekundárního hyperparatyreoidismu, snížení sérové hladiny kalcitriolu, abnormální remodelace kostí a kalcifikace měkkých tkání. Dle některých laboratorních dat je může způsobovat nebo zhoršovat. Není prokázáno randomizovanými studiemi, že snížení fosfatemie má vliv na klinické výsledky, přesto je vhodné v tomto směru intervenovat.

Postupy zahrnují úpravy příjmu fosforu dietou, redukci vstřebávání střevem pomocí vazačů fosfátů a u pacientů ve fázi 5D pomocí zvýšeného odstraňování dialýzou. U pacientů s CKD stupně 3−5 je doporučeno udržovat normofosfatemii. U pacientů s CKD fáze 5D je doporučeno snižovat fosfor směrem k normálnímu rozmezí. Pacienti s CKD 3−5D by měli mít sérové kalcium v normálním rozmezí. U pacientů s CKD fáze 5D je navrženo užívání dialyzačního roztoku s kalciem v koncentraci 1,25−1,50 mmol/l. U pacientů s CKD stupně 3−5 a 5D je doporučeno podávání vazačů fosfátů, výběr konkrétního vazače je ovlivněn stupněm CKD, přítomností dalších symptomů metabolické a kostní nemoci, ostatní léčbou a profilem nežádoucích účinků. U pacientů s CKD 3−5D a hyperfosfatemií je při trvalé nebo rekurentní hyperkalcemii doporučeno snížit dávkování kalciových vazačů fosfátů a/nebo kacitriolu či analog vitaminu D. Stejně tak je doporučeno snížit kalciové vazače fosforu u pacientů s CKD 3−5D a hyperfosfatemií v přítomnosti arteriální kalcifikace a/nebo adynamické kostní nemoci a/nebo tehdy, pokud jsou sérové hladiny parathormonu (PTH) setrvale nízké.

U pacientů s CKD 3−5D je doporučeno nepodávat dlouhodobě aluminiové vazače fosforu a u pacientů s CKD fáze 5D je k prevenci intoxikace aluminiem vhodné vyhýbat se kontaminaci dialyzačního roztoku hliníkem. U pacientů s CKD 3−5D je doporučeno snížit příjem fosfátu ve stravě v léčbě hyperfosfatemie samotné i jako součást dalších intervencí. U pacientů s CKD fáze 5D je rovněž doporučeno zvýšit odstraňování fosforu dialyzačním roztokem při léčbě perzistující hyperfosfatemie.

Hyperfosfatemii u pacientů s CKD fáze 3−5D je vzhledem k souvislosti s mortalitou vhodné snižovat za využití celého spektra terapeutických intervencí.

(thom)

Zdroj: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease – mineral and bone disorder (CKD-MBD). Kidney Int 2009; 76 (Suppl. 113): S1–S130.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky