Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hyperfosfatemie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sevelamer má prokazatelné výhody v porovnání s kalciovými vazači fosfátů − metaanalýza

Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Téma: Hyperfosfatemie

Vydáno: 9.11.2016

Sevelamer má prokazatelné výhody v porovnání s kalciovými vazači fosfátů − metaanalýza

Metaanalýza více než padesáti klinických studií neobjevila klinický důvod, který by vysvětloval, proč jsou při léčbě hyperfosfatémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) nejvíce předepisovány kalciové vazače fosfátů. Naopak prokázala přínos sevelameru v podobě nižšího rizika hyperkalcémie, hospitalizací a některých kardiovaskulárních komplikací.

Cílem nedávno publikovaného systematického průzkumu a metaanalýzy randomizovaných studií bylo zjistit, které vazače fosfátů byly měly být upřednostňovány v léčbě hyperfosfatémie u pacientů s CKD. Kanadští autoři vyhledali a prošli 51 studií s 8 829 pacienty, které porovnávaly sevelamer a lanthan s ostatními vazači fosfátů.

Výsledky metaanalýzy

Sevelamer a lanthan snížily v porovnání s kalciovými vazači fosfátů riziko hyperkalcémie (pro sevelamer poměr rizik [RR] = 0,27; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,17–0,42; pro lanthan RR = 0,12; 95% CI 0,05–0,32). Sevelamer rovněž vykázal významně nižší riziko hospitalizací než kalciové vazače fosfátů (RR = 0,50; 95% CI 0,31–0,81). V porovnání s kalciovými vazači fosfátů sevelamer také snížil kalcémii, hladinu LDL cholesterolu a míru kalcifikace koronárních tepen a zvýšil hladinu intaktního parathormonu. Lanthan měl na biochemické parametry méně příznivý vliv. Relevantní klinické parametry, jako je výskyt srdečních příhod, zlomenin, kalcifylaxe, hyperchloremické acidózy nebo kvalita života související se zdravím, však nebyly ve studiích dostatečně hodnoceny. Sevelamer také vykázal trend ke snížení celkové mortality v porovnání s kalciovými vazači fosfátů (RR = 0,62; 95% CI 0,35–1,08).

Závěr

Sevelamer byl v léčbě hyperfosfatémie u pacientů s CKD spojen s významným poklesem rizika hospitalizací a hyperkalcémie, s významným snížením kalcémie, hladiny LDL cholesterolu a kalcifikace v koronárním řečišti v porovnání s kalciovými vazači fosfátů. Lanthan ani vazače fosfátů na bázi železa podobný přínos neprokázaly. Autoři doporučují zaměřit další studie na klinické parametry, jako je výskyt kardiovaskulárních příhod nebo zlomenin.

(zza)

Zdroj: Habbous S., Przech S., Acedillo R. et al. The efficacy and safety of sevelamer and lanthanum versus calcium-containing and iron-based binders in treating hyperphosphatemia in patients with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant 2016 Sep 20, pii: gfw312 [Epub ahead of print].

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klinické a ekonomické aspekty terapie sevelamerem u pacientů v konečné fázi renálního selhání

Kontrola fosfatémie u pacientů s chronickým renálním selháním je stále velkou terapeutickou výzvou. Navzdory pokrokům dialyzačních technik se nejméně u čtvrtiny pacientů nedaří dosáhnout optimálních hladin fosfátů v krvi. Přehledová práce se zabývá účinky sevelameru v terapii hyperfosfatémie z klinického i ekonomického hlediska.

Sevelamer je ve srovnání s kalciovými vazači pravděpodobně spojen s nižší mortalitou pacientů s kostní nemocí způsobenou chronickou insuficiencí ledvin

Minerálová dysbalance a kostní změny spojené s chronickým onemocněním ledvin jsou spojeny s nepříznivými výsledky léčby – ovlivňují kvalitu, ale i délku života. Typické jsou vysoké hladiny fosfátu a ve snaze o jejich ovlivnění jsou podávány fosfátové vazače. Systematická analýza, kterou provedli autoři z kanadského Hamiltonu, byla zaměřena na srovnání dostupných fosfátových vazačů u této skupiny pacientů.

Sevelamer snižuje riziko rozvoje hypomagnezémie u hemodialyzovaných pacientů

Užívání sevelameru je spojeno se zpomalením progrese cévních kalcifikací. Tento pozitivní vliv na cévní stěnu je důsledkem snížení hladiny fosforu v séru, ale mohou se na něm podílet i další účinky sevelameru. Protektivní vliv na cévní stěnu má rovněž hořčík. Nedávno publikovaná studie se zabývala možným vlivem sevelameru na hladinu hořčíku v séru.Všechny novinky