Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hyperfosfatemie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sevelamer efektivně snižuje hladinu fosfátu v krvi u hemodialyzovaných pacientů

Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Téma: Hyperfosfatemie

Vydáno: 18.6.2016

Sevelamer efektivně snižuje hladinu fosfátu v krvi u hemodialyzovaných pacientů

Hyperfosfatémie u pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí je spojena s nepříznivými komplikacemi, mezi něž patří například vaskulární kalcifikace a vyšší míra úmrtnosti. Ze studie čínských vědců vyplývá, že terapie sevelamerem u hemodialyzovaných pacientů efektivně snižuje fosfatémii a snižuje tak morbiditu i mortalitu nemocných.

Úvod

Hyperfosfatémie je běžnou komplikací chronické renální insuficience (CHRI). Nedostatečná kontrola fosfátového metabolismu může být spojena s invalidizujícími následky a zvýšenou mortalitou. Hyperfosfatémie navíc může vést k rozvoji sekundární hyperparatyreózy a následně ke vzniku renální osteodystrofie. Zvýšená hladina fosfátu v krvi je podle předchozích studií jedním z významných rizikových faktorů zvyšujících mortalitu pacientů s CHRI, kteří podstupují hemodialýzu. I když v současnosti neexistuje žádný přímý důkaz potvrzující hypotézu, že snížení hladiny fosfátu krvi přispívá ke snížení mortality těchto pacientů, rozsáhlá prospektivní kohortová studie Accelerated Mortality in Renal Replacement prokázala snížení úmrtnosti u pacientů v predialyzační péči užívajících fosfátové vazače. Studie čínských vědců se tak na základě těchto poznatků soustředila na užití sevelameru u pacientů s CHRI podstupujících hemodialyzační terapii.

Metodika studie

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s titrací dávek zkoumala účinek sevelameru u pacientů s CHRI podstupujících hemodialýzu. Zařazeni do ní byli jedinci starší 18 let, kteří toho času podstupovali hemodialýzu po dobu 30 dní a déle. Laboratorní kritéria pro přijetí do studie zahrnovala fosfatémii > 1,78 mmol/l po vysazení fosfátových vazačů a intaktní hladinu parathormonu v krvi (≤ 1000 pg/ml). Sevelamer byl podáván v počáteční dávce 800 mg 3× denně společně s jídlem. Celková doba sledování činila 8 týdnů.

Výsledky 

Studie se zúčastnilo celkem 205 pacientů, přičemž 135 z nich užívalo sevelamer a 70 dostávalo placebo. Průměrný věk zúčastněných činil 48,6 roku a průměrná doba, po kterou pacienti podstupovali hemodialýzu, činila 4,4 roku. Průměrná hladina sérového fosforu signifikantněji poklesla u pacientů léčených sevelamerem (–0,69 ± 0,64 mmol/l) oproti placebové skupině (–0,06 ± 0,57 mmol/l; p < 0,0001). V porovnání s placebem také při terapii sevelamerem došlo k výraznému poklesu celkového cholesterolu (–3,3 vs. –17,1 %) a LDL-cholesterolu (–7,6 vs. –33,5 %; p < 0,0001).

Sevelamer byl přitom velmi dobře tolerován. Adherence k léčbě dosahovala 96 %. Nežádoucí účinky byly u obou skupin podobné a souvisely především s chronickou renální chorobou. Pacienty byla dobře snášena postupná titrace dávky sevelameru z výchozí hodnoty 2,4 g/den až na průměrnou denní dávku 7,1 ± 2,5 g/den.

Závěr

Studie potvrdila efektivitu i bezpečnost sevelameru v terapii hyperfosfatémie u pacientů s chronickou renální insuficiencí podstupujících dlouhodobou hemodialýzu.

(holi)

Zdroj: Chen N., Wu X., Ding X. et al. Sevelamer carbonate lowers serum phosphorus effectively in haemodialysis patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-titration study. Nephrol Dial Transplant 2014 Jan; 29 (1): 152−160; doi: 10.1093/ndt/gft232.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sevelamer-karbonát v léčbě hyperfosfatémie u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním

Hyperfosfatémie (vysoká hladina fosfátu v krvi) je běžnou a závažnou komplikací chronického ledvinného onemocnění (CKD). Je spojena se zvýšenou morbiditou (včetně zvýšení rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění) i mortalitou, a to u pacientů na dialýze i nedialyzovaných. V běžné klinické praxi se u pacientů s pokročilým CKD hyperfosfatémie koriguje kombinovaným přístupem založeným na restrikci fosfátů ve stravě a podáváním vazačů fosfátů.

Hyperfosfatémie u chronické renální insuficience − přehled terapeutických možností

Hyperfosfatémie je u chronického renálního selhání běžná a je asociována s vyšší mortalitou. Vysoká hladina fosfátů se podílí na indukci kardiovaskulární kalcifikace a endotelového poškození, dále navozuje sekundární hyperparatyreoidismus a tím i zvýšení aktivity osteoklastů a vzácně může u dialyzovaných pacientů vést k rychle progredujícím kalcifikacím měkkých tkání.

Dietní doporučení u dialyzovaných pacientů – je skutečně nutná taková přísnost?

Dietní doporučení by měla být základní součástí edukace pacienta s chronickým renálním selháním. Zda se však s přísnými omezeními pojí opravdu významný klinický přínos, se pokusili kriticky zhodnotit autoři přehledového článku publikovaného v časopisu Seminars in Dialysis v březnu 2015.Všechny novinky