Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hypercholesterolémie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nutraceutika a jejich ovlivnění mírného kardiometabolického rizika

Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hypercholesterolémie

Vydáno: 21.3.2017

Nutraceutika a jejich ovlivnění mírného kardiometabolického rizika

Tým italských autorů sledoval vliv nutraceutik na hladinu lipidů u osob se středním kardiovaskulárním rizikem a srovnával jejich efekt s léčbou pravastatinem.

Úvod

V primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO) se uplatňují především dietní opatření, změna životního stylu a medikamentózní léčba rizikových faktorů KVO. V současné době se pozornost obrací k tzv. funkčním potravinám a nutraceutikům, zejména v léčbě hyperlipidemie u osob s metabolickým syndromem (MS).   

Metodika studie

Do této randomizované dvojitě slepé zkřížené studie bylo zařazeno 30 osob se středně závažnou hyperlipidemií a metabolickým syndromem (dle kritérií Third Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults). Pacienti byli 8 týdnů léčeni placebem nebo kombinací nutraceutik (extrakt z červené fermentované rýže, berberin, polikosanol, astaxanthin, koenzym Q10 a kyselina listová). Následně byla léčba změněna na 8týdenní podávání 10 mg pravastatinu. Dávka statinu byla určena na základě očekávané 20% účinnosti v redukci LDL cholesterolu (LDL-c).

Výsledky

Léčba nutraceutiky vedla ke statisticky významné redukci celkového cholesterolu (−12,8 %) a LDL-c (−21,1 %) srovnatelné s efektem pravastatinu (−16 %, resp. −22,6 %). Podávání nutraceutik vedlo také k zvýšení hladiny HDL cholesterolu o 4,8 %. Při léčbě nutraceutiky došlo ke zlepšení poměru leptin/adiponektin, přičemž nebyla ovlivněna hladina samotného adiponektinu. 

Závěr

Výsledky této studie svědčí o příznivém ovlivnění hladiny lipidů nutraceutiky, které je srovnatelné s efektem léčby nízkou dávkou pravastatinu. Léčba může být účinnou a bezpečnou alternativou především u pacientů se středním kardiovaskulárním rizikem, u nichž není farmakologická léčbě vhodná.

Použití fermentované rýže, která obsahuje tzv. monakoliny s bioaktivním efektem podobným statinům (inhibice hydroxymethylglutaryl-koenzym A reduktázy), je již zmíněno v aktuálních guidelines ESC/EAS pro management dyslipidemie, a to v úrovni důkazů B. 

(kry)

Zdroj: Ruscica M., Gomaraschi M., Mombelli G. et al. Nutraceutical approach to moderate cardiometabolic risk: results of a randomized, double-blind and crossover study with Armolipid Plus. J Clin Lipidol 2014; 8 (1): 61−68, doi: 10.1016/j.jacl.2013.11.003.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alternativní léčebné možnosti u hypercholesterolemie při intoleranci statinů

Jaké možnosti léčby mají pacienti, kteří netolerují statiny? Studie italských autorů hodnotí terapeutické postupy s důrazem na některé přírodní látky v kombinaci s hypolipidemikem.

FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLEMIE

Včasná diagnostika a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií je zásadní pro zlepšení jejich (jinak špatné) prognózy. Ačkoliv se jedná o relativně časté onemocnění – frekvence v populaci je asi 1/300–400 osob, na našem trhu kupodivu dosud nebyla k dispozici moderní monografie, která by poskytla lékařům o tomto onemocnění komplexní informace.

Červená fermentovaná rýže − přírodní produkt s účinkem statinu

Červená rýže může být jedním z nejúčinnějších přírodních hypolipidemik. O co jde, jak působí a jaký názor na ni zastává odborná veřejnost?Všechny novinky