Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hypercholesterolémie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Kombinace nutričních doplňků zlepšuje inzulinovou senzitivitu u nemocných s metabolickým syndromem

Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hypercholesterolémie

Vydáno: 29.4.2017

Kombinace nutričních doplňků zlepšuje inzulinovou senzitivitu u nemocných s metabolickým syndromem

Mají nutriční doplňky své místo v terapii metabolického syndromu? Zdá se, že jejich užívání má velmi příznivý vliv na hladiny lipidů. Zajímavý příspěvek k této diskusi přinesla i níže prezentovaná studie italských vědců.

Léčba metabolického syndromu a jeho komplikací

Metabolický syndrom je souborem společně se vyskytujících rizikových faktorů, které vznikají na podkladě inzulinové rezistence, a je spojen s vyšším výskytem diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárních příhod. Ačkoliv jednotná kritéria neexistují a odborné společnosti se liší v přesné definici, inzulinová rezistence a viscerální obezita jsou klíčovými faktory metabolického syndromu.

Léčba metabolického syndromu a jeho komplikací v současné době spočívá ve změně životního stylu a farmakoterapii více léčivými přípravky. To samotné může vést k selhání terapie a frustraci nemocného. Stále je tedy třeba hledat další přípravky, jež přímo ovlivní klíčové faktory a zabrání progresi onemocnění.

Metodika studie

Italští autoři ve své práci zkoumali vliv kombinovaného preparátu s více nutričními doplňky (ND) v jedné tabletě na inzulinovou rezistenci hodnocenou pomocí indexu HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment – Insulin Resistance Index). Dalšími cíli byly vliv na lačnou a postprandiální glykémii, hladinu inzulinu, obvod pasu, celkový a LDL cholesterol a triglyceridy. Tableta s nutričními doplňky byla složena z berberinu (BRB, přírodního alkaloidu užívaného zejména v asijské tradiční medicíně), polikosanolu a tzv. červené rýže (RYR – red yeast rice, což je rýže fermentovaná červenou kvasinkou Monascus purpureus). Ve studii proti sobě porovnali podobné skupiny 29 nemocných užívajících ND proti 30 nemocným užívajícím placebo.

Výsledky

Po 18 týdnech léčby byl pokles HOMA-IR signifikantně větší ve skupině s ND. Stejně tak byly signifikantně zlepšeny hladiny inzulinu nalačno a postprandiálně a hladiny postprandiální glykémie. Nevýznamné změny byly zaznamenány u lačné glykémie. U lipidů došlo ke snížení hladin celkového cholesterolu a LDL cholesterolu. HDL cholesterol a triglyceridy zůstaly bez významné změny. U skupiny pacientů užívajících ND se snížil systolický tlak ve srovnání s placebem. Obvod pasu se zmenšil, ale bez rozdílu oproti placebu.

Diskuse a závěr

Zajímavým faktem je, že vliv na hladiny lipidů byl patrný i u nemocných léčených vedle toho statiny. Nutriční doplňky tak mohou hrát svou roli, zejména když dle nových doporučených postupů k redukci kardiovaskulárního rizika u nemocných s metabolickým syndromem pro hladiny LDL cholesterolu platí, že „čím je hladina LDL cholesterolu nižší, tím lépe“. Statiny navíc nejsou tolerovány všemi nemocnými.

Ačkoliv studie měla krátké trvání a použité dávky látek v preparátu byly nižší než užívané v jiných studiích, je patrné, že užívání kombinace berberinu, červené fermentované rýže a polikosanolu má příznivé účinky na komponenty metabolického syndromu. Důležité také je, že užívání bylo bez závažných nežádoucích účinků a bylo velmi dobře tolerováno.

(gaf)

Zdroj: Affuso F., Mercurio V., Ruvolo A. A nutraceutical combination improves insulin sensitivity in patients with metabolic syndrome. World J Cardiol 2012; 4 (3): 77−83, doi: 10.4330/wjc.v4.i3.77.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nutraceutika a jejich ovlivnění mírného kardiometabolického rizika

Tým italských autorů sledoval vliv nutraceutik na hladinu lipidů u osob se středním kardiovaskulárním rizikem a srovnával jejich efekt s léčbou pravastatinem.

Alternativní léčebné možnosti u hypercholesterolemie při intoleranci statinů

Jaké možnosti léčby mají pacienti, kteří netolerují statiny? Studie italských autorů hodnotí terapeutické postupy s důrazem na některé přírodní látky v kombinaci s hypolipidemikem.

FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLEMIE

Včasná diagnostika a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií je zásadní pro zlepšení jejich (jinak špatné) prognózy. Ačkoliv se jedná o relativně časté onemocnění – frekvence v populaci je asi 1/300–400 osob, na našem trhu kupodivu dosud nebyla k dispozici moderní monografie, která by poskytla lékařům o tomto onemocnění komplexní informace.Všechny novinky