Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hypercholesterolémie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Červená fermentovaná rýže účinně snižuje hladinu LDL cholesterolu jako vhodná alternativa ke statinové terapii

Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hypercholesterolémie

Vydáno: 8.9.2017

Červená fermentovaná rýže účinně snižuje hladinu LDL cholesterolu jako vhodná alternativa ke statinové terapii

Červená fermentovaná rýže obsahuje monakolin K, látku zodpovědnou za blokádu syntézy cholesterolu. Je intenzivně studována jako prostředek k léčbě hypercholesterolémie u pacientů, kteří netolerují léčbu statiny. Publikovaná metaanalýza se zaměřila na zhodnocení bezpečnosti a účinku extraktu červené fermentované rýže na hladinu LDL cholesterolu.

Úvod

Statiny jsou dosud nejúčinnějšími přípravky, které zlepšují lipidové spektrum a snižují tak riziko vzniku aterosklerózy. Existuje však skupina pacientů, kteří statiny netolerují nebo dávají přednost přírodním léčebným preparátům. Červená fermentovaná rýže je tradičním čínským prostředkem k ovlivnění kardiovaskulárních onemocnění s empirickými důkazy i prokázaným mechanismem účinku. Cílem systematického přehledu bylo potvrdit bezpečnost extraktu z červené fermentované rýže (RYR) a jeho účinek na redukci hladiny LDL cholesterolu (LDL-c).

Metaanalýza a systematický přehled

Byla provedena metaanalýza 20 randomizovaných studií publikovaných do prosince 2014 v databázích Medline a Embase. Ve výzkumech bylo zahrnuto celkem 6633 pacientů, podávané množství RYR se pohybovalo mezi 1200 a 4800 mg, s obsahem 4,8–24 mg monakolinu K denně. Hodnotil se efekt ovlivnění hladiny LDL-c a incidence výskytu nežádoucích účinků na jaterní a renální funkce, včetně možného postižení kosterního svalstva. Je však třeba podotknout, že výsledky metaanalýzy jsou ovlivněny nižší kvalitou některých zahrnutých studií a ne vždy definovanými dávkami monakolinu K.

Výsledná zjištění

Extrakt z červené fermentované rýže snižoval hladinu LDL-c ve srovnání s placebem přibližně o 1,02 mmol/l (95% CI −1,20 až −0,83). Tento účinek vykazovala denní dávka 10,4 mg monakolinu K. Výsledky kontrolní skupiny se statinovou terapií se nelišily od studijní skupiny s RYR (průměrný rozdíl změny LDL-c činil 0,03 mmol/l; 95% CI −0,36 až 0,41). Incidence poškození jater a ledvin se pohybovala do 5 %, přičemž riziko jejich vzniku, stejně jako riziko myopatie, bylo v obou skupinách srovnatelné.

Závěr

RYR klinicky i statisticky snižuje hladinu LDL cholesterolu a vykazuje nízkou míru výskytu nežádoucích účinků. Pro rozšíření RYR v praxi však bude potřeba více studií, které se zaměří na potvrzení bezpečnosti. Červená fermentovaná rýže by se tak mohla stát vhodnou alternativou v léčbě dyslipidémie a snížení kardiovaskulárního rizika u pacientů netolerujících nebo nevyžadujících léčbu statiny.

(zemt)

Zdroj: Gerards M. C., Terlou R. J., Yu H. et al. Traditional Chinese lipid-lowering agent red yeast rice results in significant LDL reduction but safety is uncertain – a systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis 2015; 240 (2): 415−423, doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.004.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Doplňky stravy v terapii mírné a středně závažné dyslipidémie

Význam snížení celkového i LDL cholesterolu v primární prevenci kardiovaskulárních příhod je dostatečně doložen. Základem léčby je úprava životního stylu, která může zahrnovat i nutraceutika. Nutraceutikem s účinností doloženou v randomizovaných kontrolovaných studiích je kombinace červené kvasnicové rýže, polikosanolu a berberinu s kyselinou listovou a koenzymem Q10 (Armolipid Plus).

Nutraceutikum Armolipid Plus podle klinických důkazů zlepšuje lipidový profil − metaanalýza

Armolipid Plus je nutraceutický přípravek obsahující berberin, polikosanol a extrakt z červené fermentované rýže. Je široce dostupný na evropských trzích a publikované práce hovoří o jeho významném vlivu na zlepšení lipidového profilu, inzulinové rezistence a dalších složek metabolického syndromu. Design jednotlivých studií i jejich výsledky jsou však heterogenní. Proto jsou zajímavé výsledky nedávno publikované metaanalýzy relevantních klinických studií, která kvantifikovala vliv tohoto doplňku stravy na lipidový profil.

Nutraceutický účinek Armolipidu Plus ve snižování celkového a LDL cholesterolu u jedinců s mírnou až středně závažnou dyslipidemií

V programech na snížení celkového a LDL cholesterolu v rámci prevence kardiovaskulárních příhod stojí v první řadě změny životního stylu. Důležité údaje k otázce účinnosti nutraceutického přístupu v terapii dyslipidemie přináší následující přehledný souhrn výsledků klinických studií.Všechny novinky