Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Zpracované štěpy lidské amniové a choriové tkáně můžou pomoci při hojení ran

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 25.2.2014

Zpracované štěpy lidské amniové a choriové tkáně můžou pomoci při hojení ran

Zpracovaný dehydratovaný štěp lidské amniové/choriové tkáně si zachovává biologické vlastnosti potřebné pro ovlivnění 4 základních procesů probíhajících při hojení ran: proliferace buněk, zánětu, aktivity metaloproteinázy a přísunu progenitorových buněk.

Je známo, že amniová a choriová tkáň lidské placenty obsahuje množství cytokinů a růstových faktorů. Její využití při hojení ran bylo ovšem limitováno zachováním biologické aktivity štěpů při zpracování do formy vhodné k terapeutickému použití. Americká společnost MiMedx vyvinula postup, při kterém si štěpy dehydratované lidské amniové a choriové tkáně (dHACM) uchovávají růstové faktory, interleukiny a tkáňové inhibitory metaloproteináz (PURION®).

Přítomnost těchto látek v dHACM byla hodnocena metodou ELISA a ukázala měřitelné hladiny růstových faktorů odvozených od trombocytů AA a BB, transformačních růstových faktorů α a ß, základního fibroblastového růstového faktoru, epidermálního růstového faktoru, placentárního růstového faktoru a kolonie granulocytů stimulujícího faktoru. Rovněž potvrdila přítomnost inteleukinů 4, 6, 8 a 10 a tkáňových inhibitorů metaloproteináz. Eluce růstových faktorů ze štěpů do fyziologického roztoku se pohybovala od 4 do 62 %, což ukazuje, že ve štěpu je přítomna jejich vázaná i volná frakce.

Studie in vitro ukázaly, že dHACM navozuje proliferaci lidských kožních fibroblastů a migraci mezenchymálních kmenových buněk. U myší in vivo vyvolal dHACM přísun mezenchymálních progenitorových buněk do místa implantace, což svědčí o přítomnosti rozpustných faktorů podporujících migraci těchto buněk v dHACM.

Tyto preklinické výsledky prokázaly, že zpracovaná dehydratovaná lidská amniová a choriová tkáň firmy MiMedx (PURION®) si zachovává vlastnosti, které můžou příznivě ovlivnit hojení ran.

(zza)

Zdroj: Koob T. J., Rennert R., Zabek N., et al. Biological properties of dehydrated human amnion/chorion composite graft: implications for chronic wound healing. Int Wound J. 2013 Oct; 10 (5): 493–500; doi: 10.1111/iwj.12140. Epub 2013 Aug 1

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nový Index hojení ran ukáže pravděpodobnost zhojení rány

V USA byl na základě analýzy téměř 51 000 případů vyvinut index pro určení pravděpodobnosti zhojení rány, tzv. index hojení ran (Wound Healing Index), který vychází z charakteristik rány i průvodních chorob a stavu pacienta.

Kmenové buňky odvozené z tukové tkáně a hojení ran

Buněčné technologie jsou studovány především pro aplikaci v regenerativní medicíně, a to hlavně pro kosti, ligamenta a kůži. V americké studii byla věnována pozornost kmenovým buňkám odvozeným z tukové tkáně (ASCs – adipose-derived stem cells) a jejich možnému použití pro tvorbu buněčných štěpů (cell sheet) a jejich následnému využití při hojení ran.

Bezpečnost a účinnost podtlakové terapie u akutních infikovaných ran

Podtlaková terapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) je po celém světě rozšířeným způsobem péče o rány. Spočívá ve vytvoření lokálního podtlaku v ráně a mezi její největší přednosti patří vlhké hojení rány v uzavřeném prostředí, postupné zmenšování objemu rány vtahováním okrajů, průběžný odvod exsudátu a tkáňového moku a podpora granulace.Všechny novinky