Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Výhody hydrofilního polymerního gelu při ošetřování dermoepidermálního štěpu

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 6.7.2010

Výhody hydrofilního polymerního gelu při ošetřování dermoepidermálního štěpu

Autoři ve svém sdělení prezentují účinnost nového hydrofilního polymerního gelu, schopného vázat volné kyslíkové radikály. Jedná se o preparát HemaGel (v USA známý pod obchodním názvem Wound-Be-Gone), který v daném případě autoři s úspěchem využili při ošetřování dermoepidermálního štěpu (STSG – split thickness skin graft).

STSG je nezbytné použít tam, kde hojení rány selhává. U štěpu však vždy hrozí riziko, že nedojde k jeho přihojení. Roli negativního faktoru zde hraje např. infekce, posun štěpu, akumulace tekutiny pod štěpem, což vede ke ztrátě kontaktu mezi štěpem a lůžkem rány. Pro přihojení štěpu je rozhodující 7. den, poté je již šance na trvalý úspěch větší. Štěp je totiž zpočátku velmi zranitelný, fragilní, náchylný k infekci, vysychání a olupování.

Hydrofilní polymerní gel účinně a jednoduše zlepšuje přihojení štěpu tím, že poskytuje teplé a vlhké prostředí, jež je pro hojení ideální. Pomáhá také omezit jizvení a podílí se i na zajištění ochrany proti infekci.

STSG byl aplikován u několika pacientů, vždy po standardní přípravě, která zahrnovala týdenní předoperační obkladování rány, nutriční podporu, kontrolu diabetu a otoku končetiny, zhodnocení a případné řešení arteriální ischemie. Antibiotika byla podána selektivně při pozitivní kultivaci a podle citlivosti.

Na operačním sále byl STSG fixován technikou 2 obvazů (vnitřní vrstva se schopností transformace v práškovou formu – Altrazeal – a zevní vrstva – Mepitel). Zevní obvaz byl odstraněn nejčastěji 7. pooperační den. V této době již bylo 90 % štěpů přihojeno. Vnitřní obvaz se pak odlučoval v různé době v závislosti na ráně. Hydrofilní gel byl aplikován na celou oblast štěpu vždy v období mezi 5. a 7. dnem a celá oblast byla zakryta opět Mepitelem.

Všechny rány ošetřované novým hydrofilním gelem vykazovaly zlepšenou epitelizaci, lepší přihojení štěpu, lepší přirozenou pigmentaci a nebyla zaznamenána ani infekce štěpu.

(jos)

Zdroj: James R. Gleaves, MD, 23rd (SAWC/WHS) Annual Symposium on Advanced Wound Care and Wound Healing Society. Gaylord Palms Hotel and Convention Center in Orlando, Florida, from April 17–20, 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinky medu na nehojící se rány

Antimikrobiální účinky medu jsou pravděpodobně dány nejen vysokým obsahem cukru a malou vlhkostí, ale podílí se na nich i kyselina glukonová a peroxid vodíku. Jako topicky působící látka má med schopnost čistit ránu, působit jako bariéra proti infekci a zároveň odstraňovat nekrotické zbytky.

Holistický přístup v léčbě chronických ran

Holistická péče o pacienta, která se nesoustředí pouze na symptomy, ale komplexně na celého člověka, se dostává do popředí zájmu zdravotníků již několik let. V posledních letech v této souvislosti vzrůstá i povědomí o míře bolesti u pacientů s chronickými, nehojícími se ranami. Pochopitelně nejvíce zájmu u těchto pacientů se soustřeďuje na výměnu krycího materiálu.

Jeví pacient známky deprese? Jeho pooperační rány se budou hojit pomaleji

Hojení ran je výrazně zpomaleno u pacientů, kteří vykazují známky deprese. Již dříve se vědci zabývali souvislostí mezi psychickým stavem pacientů a zpomaleným hojením různých kožních zranění a přičítali je zvýšeným hladinám kortizolu.Všechny novinky