Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vliv masáže jizvy po sternotomii na závažnost bolesti vnímané pacientem

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 30.11.2014

Vliv masáže jizvy po sternotomii na závažnost bolesti vnímané pacientem

Bolest v místě jizvy po sternotomii provedené při operaci koronárního bypassu (Coronary Artery Bypass Graft Surgery – CABG) je u těchto pacientů běžným problémem. Způsobuje horší hojení rány, potíže se spánkem a je také příčinou častějšího užívání analgetických léků. Masáž jizvy je jednou z nefarmakologických možností ovlivnění této bolesti. Nedávno publikovaná studie se zaměřila na validní zhodnocení vlivu masáže prováděné partnerem pacienta na závažnost bolesti vnímané v místě jizvy po CABG.

Studie probíhala jako randomizovaná zaslepená klinická studie a zúčastnilo se jí 70 pacientů, kteří prodělali CABG. Pacienti byli randomizováni buď do intervenční skupiny, nebo do skupiny kontrolní. Studovaná skupina pravidelně podstupovala masáže jizvy partnerem, který byl v technice masáže edukován zdravotnickými pracovníky. Kontrolní skupina byla léčena standardními prostředky. Míra vnímané bolesti byla hodnocena pomocí škály bolesti Visual Analogue Scale (VAS) před masáží a následně 0, 30, 60  a 120 minut po masáži.

Na začátku studie nebyl zaznamenán žádný signifikantní rozdíl mezi skupinou podstupující masáže a kontrolní skupinou. Ve studované skupině ale míra bolesti postupně klesala (p = 0,001), zatímco u kontrolní skupiny nebyl podobný efekt zaznamenán.

Masáž jizvy vyškoleným partnerem pacienta byla v managementu bolesti u pacientů po sternotomii při CABG efektivní. Zároveň pomohla v zapojení rodiny do péče o pacienta.

(epa)

Zdroj: Najafi S. S., Rast F., Momennasab M., et al. The effect of massage therapy by patients' companions on severity of pain in the patients undergoing post coronary artery bypass graft surgery: a single-blind randomized clinical trial.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv nedostatku vitamínu D na koncentrace zánětlivých cytokinů u pacientů se syndromem diabetické nohy

Nedostatek vitamínu D je v populaci relativně běžný. Vitamín D hraje přitom důležitou roli mimo jiné i ve fungování imunitního systému. Cílem předkládané studie bylo zjistit, zda existuje nějaká souvislost mezi hladinou vitamínu D a profilem zánětlivých cytokinů u pacientů s infekcí rány v rámci syndromu diabetické nohy.

Onemocnění koronárních tepen a jeho vliv na přežití pacientů s diabetem mellitem 2. typu a Charcotovou osteoartropatií

Charcotova osteoartropatie (ChO) je raritní komplikací syndromu diabetické nohy. Souvisí s chronickým zánětem postižené končetiny a vede k rozsáhlým muskuloskeletálním změnám. Autoři z německého Frankfurtu nad Mohanem se na pacienty s ChO zaměřili ve svém výzkumu a pokusili se zjistit, jaké mají komorbidity, procento amputací, výskyt bércových vředů a dalších onemocnění.

Podpora hojení popálenin pomocí obkladů s krevními destičkami

Krevní destičky hrají nezastupitelnou roli při hojení jakéhokoli poranění. Nejenže jsou nezbytné pro koagulaci a zánětlivou fázi, ale hrají důležitou úlohu také ve fázi remodelační. Uvolňují velké množství růstových faktorů a cytokinů, které podporují hojení tkáně. Některé jednotlivé růstové faktory již prokázaly svou účinnost například v hojení diabetických vředů.Všechny novinky