Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vliv hyperbarické oxygenoterapie na hodnoty krevního tlaku u pacientů s chronickými ranami

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 27.1.2013

Vliv hyperbarické oxygenoterapie na hodnoty krevního tlaku u pacientů s chronickými ranami

Je dobře známo, že již jedna procedura hyperbarické oxygenoterapie (HBO2T) ovlivňuje parasympatický nervový systém a vede ke zvýšení produkce reaktivních forem kyslíku. Není nicméně známo, nakolik může léčba touto metodou, čítající 20 až 40 sezení, ovlivňovat krevní tlak (TK). Kanadští vědci proto nedávno provedli studii, která hodnotila účinek tohoto typu léčby na TK u pacientů, kterým byla HBO2T ordinována jako doplňková léčba při hojení ran.

Autoři zmiňované studie retrospektivně hodnotili data 93 pacientů s chronickými ranami. Všichni tito pacienti byli léčeni v hyperbarické komoře stejného centra v období let 2003 až 2010. Denně byli vystaveni 100% kyslíku při tlaku 2,5× vyšším než atmosférický tlak po dobu 90 minut. Před každým sezením v hyperbarické komoře byl pacientům měřen systolický TK (STK), diastolický TK (DTK) a srdeční frekvence (SF). Rovněž byl zaznamenán věk i pohlaví pacientů. Vliv HBO2T na TK byl hodnocen pomocí lineárních smíšených modelů.

Průměrný věk pacientů byl 66,6 roku (SD 10,8). Většina pacientů byli muži (79,6 %) a trpěli diabetem 2. typu (71,9 %) a hypertenzí (65,6 %). Tito pacienti obdrželi v průměru 25 sezení HBO2T. Před prvním sezením byl průměrný STK 145 (24,8) mmHg a DTK 78 (13,1) mmHg, medián SF byl 69,0 tepu za minutu (interkvartilové rozpětí: 63,0 až 81,5). Po zohlednění věku a pohlaví bylo prokázáno, že HBO2T byla signifikantně spojena s poklesem SF i STK, přičemž největší vliv na SF byl zaznamenán v průběhu prvních 20 procedur (p < 0,5), v případě STK to bylo naopak posledních 20 sezení (p < 0,0001). DTK nebyl HBO2T nijak ovlivněn (p = 0,36).

U pacientů s chronickými ranami, kteří vyžadují léčbu HBO2T, tato léčba postupně ovlivnila hodnoty tepové frekvence i systolického krevního tlaku. Ke zhodnocení dlouhodobějších účinků HBO2T bude nicméně zapotřebí provést další prospektivní klinické studie.

(mik)

Zdroj: Chateau-Degat M., Belley R. Hyperbaric oxygen therapy decreases blood pressure in patients with chronic wounds. Undersea Hyperb Med.2012 Sep–Oct; 39 (5): 881–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevence a léčba keloidních jizev

Keloidní jizva vzniká patologickým hojením rány se zvýšenou tvorbou kolagenu, zejm. typu I a III. Jizva roste ve všech směrech, vystupuje nad povrch a je více prokrvená. Přesný mechanismus vzniku není stále objasněn.

Léčba chronického bércového vředu venózní etiologie

Bércový vřed – ulcus cruris venosum – se řadí mezi recidivující chronické otevřené rány. Jedná se o tkáňovou ztrátu kůže na bérci či noze. Prevalence se pohybuje kolem 1 % evropské a americké populace. Rizikové faktory vzniku jsou vyšší věk, obezita, předchozí poranění dolních končetin (DKK), hluboká žilní trombóza a záněty žil.

Topická aplikace inzulinu zrychluje proces hojení ran u diabetiků

Špatně se hojící rány představují tíživý problém pro pacienty s diabetem. Průzkumy dokazují, že přibližně 15 % diabetiků musí i přes velmi dobrou compliance (pravidelně kontrolovaná léčba inzulinem, přísné dodržování diety) dříve či později podstoupit amputaci dolních končetin.Všechny novinky