Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vliv elektrické stimulace na léčení otevřených ran

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 26.8.2012

Vliv elektrické stimulace na léčení otevřených ran

Elektrostimulační terapie (zkr. EST, electrical stimulation therapy) je metoda, která je v poslední době hojně využívána k léčení různého typu ran. Princip spočívá v zavádění proudu obou polarit (nízkonapěťového, nízkofrekvenčního a jednofázového) pomocí speciálního přístroje přímo do defektu. V něm po pravidelné aplikaci dochází k postupnému čistění, granulaci, epitelizaci, snížení bolestivosti a angiogenezi.

Studie publikovaná v časopise Wounds se zaměřila na prokázání účinnosti, snášenlivosti a bezpečnosti EST. Sledován byl vliv terapie na hojení komplexních chronických i akutních ran. Jednalo se o studii multicentrickou, retrospektivní a nekontrolovanou.

Do pokusu bylo zahrnuto 95 pacientů s průměrnou dobou hojení 13,7 měsíce. EST se aplikovala 2× denně 7 dní v týdnu po dobu 30 minut; dohromady průměrně 48,1 dne. Velikost ran klesla o 44,7 % a komplexní granulace se dostavila u 30,4 % pacientů. Proces epitelizace (částečné či celkové) byl sledován u 80,4 % zúčastněných. Zároveň došlo k poklesu množství fibrinu, exudátu a nekróz v ráně. Výrazně se snížil i zápach z otevřených ran.

Pacienti popsali celkovou účinnost a snášenlivost EST jako dobrou (77,2 %) až velmi dobrou (78,5 %). Negativní pocity po aplikaci EST mělo pouze 5 z nich. Jeden si stěžoval na bolest a zbylí 4 na vznik macerací v místě zavádění elektrod do rány. Ke zhoršení stavu došlo u 4 pacientů. Chirurgický zásah (druhotná amputace či čištění ran) byl nezbytný v 7 případech. Jednalo se však o ty zúčastněné, jejichž rány byly již před pokusem v alarmujícím stavu.

Výsledek studie jasně dokazuje, že EST je bezpečná a efektivní metoda pro léčbu chronických i komplikovaných ran. Nespornou předností metody je její dobrá snášenlivost pacienty.

(msd)

Katharina Herberger, MD, et al. Effectiveness, Tolerability, and Safety of Electrical Stimulation of Wounds With an Electrical Stimulation Device. Wounds. 2012; 24 (4): 76−84.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rychlejší hojení ran při mobilizaci buněk kostní dřeně

Studie publikovaná v červnu 2012 prokázala, že mobilizace buněk kostní dřeně pomocí faktoru stimulujícího kolonie granulocytů příznivě ovlivňuje hojení kožních defektů díky zvýšenému vhojování mobilizovaných buněk z kostní dřeně do kůže a jejich diferenciaci na různé druhy buněk.

Léčba chronických žilních vředů rostlinnou biomembránou ve srovnání s kolagenázou

Mezi rozličnými možnostmi léčby vředů nohou se objevuje léčba rostlinnou biomembránou (VBM) z kaučovníku Hevea brasiliensis. Výzkumy na psech prokázaly, že jde o účinný induktor hojení sliznice jícnu s výraznou podporou vaskularizace (neoangiogeneze), epitelizace, novotvorby žlázek submukózy a svalových vláken.

Vliv diabetu mellitu na hojení kosti u osteointegrovaného dentálního implantátu

Studie se zaměřila na zhodnocení vlivu diabetu mellitu (zkratka DM) a jeho léčby inzulinem na kostní hojení u osteointegrovaného dentálního implantátu u krys. Celkem 80 krysám byl zaveden titanový implantát. Po 60denní periodě hojení byly krysy rozděleny do 4 skupin po 20 zvířatech.Všechny novinky