Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vliv diabetu mellitu na hojení kosti u osteointegrovaného dentálního implantátu

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 24.6.2012

Vliv diabetu mellitu na hojení kosti u osteointegrovaného dentálního implantátu

Studie se zaměřila na zhodnocení vlivu diabetu mellitu (zkratka DM) a jeho léčby inzulinem na kostní hojení u osteointegrovaného dentálního implantátu u krys.

Celkem 80 krysám byl zaveden titanový implantát. Po 60denní periodě hojení byly krysy rozděleny do 4 skupin po 20 zvířatech. Vznikla tak kontrolní skupina A (sledovaná po dobu 2 měsíců), kontrolní skupina C (monitorovaná 4 měsíce), skupina I (s DM léčenou inzulinem, a to 2x denně po dobu 2 měsíců) a skupina D (skupina s DM bez léčby). V průběhu celého experimentu byla monitorována plazmatická koncentrace glukózy u všech skupin. Ke zhodnocení stupně zhojení byla využita metoda histomorfometrie a Torgue Removal test. Výsledky vědci zpracovali pomocí analýzy rozptylu.

Zvýšená hladina glukózy byla opakovaně naměřena pouze u skupiny D. Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky histomorfometrie kostního prostoru vykazovaly signifikantní rozdíly mezi skupinou D (69,34 ± 5,00 %), skupinou C (78,20 ± 4,88 %) a skupinou I (79,63 ± 4,97 %). Naopak u vyhodnocení kontaktu mezi kostí a implantátem nebyly u stejných skupin pozorovány výraznější rozdíly – skupina D (60,81 + 6,83 %), skupina C (63,37 + 5,88 %) a skupina I (66,97 + 4,13 %). Výsledky Torque Removal testu byly statisticky nižší u skupiny D (12,91 ± 2,51 Ncm) nežli u skupiny I (17,10 ± 3,06 Ncm) a skupiny C (16,95 ± 5,39 Ncm).

Závěrem studie je fakt, že neléčený DM významně narušuje kostní hojení v okolí titanového implantátu. Navíc bylo prokázáno, že inzulinová terapie zabraňuje vzniku kostních abnormalit, jejichž výskyt lze u diabetických zvířat často pozorovat.

(msd)

De Molon R. S., Morais-Camilo J. A., Verzola M. H., Faeda R. S., Pepato M. T., Marcantonio E. Jr. Impact of diabetes mellitus and metabolic control on bone healing around osseointegrated implants: removal torque and histomorphometric analysis in rats. Clinical Oral Implant Research. Publikováno online dne 18. 4. 2012.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efekt vysokonapěťové pulzní stimulace u léčby dekubitů potvrzen

Dekubity vznikají na základě dlouhodobého tlaku na tkáň mezi kostním výčnělkem a podkladem. Dochází k okluzi kapilár a ischemii tkáně. Proleženiny jsou častým problém zejména u starších pacientů a pacientů upoutaných na invalidní vozík či lůžko.

Srovnání mezi topickým užitím medu a mafenidacetátu v léčbě popálenin

V íránské studii bylo provedeno histologické i klinické porovnání čerstvých středně hlubokých popálenin ošetřených medem a mafenidacetátem ve dvou skupinách po padesáti náhodně vybraných pacientech. Ve skupině léčené medem se u 84 % vytvořila dostatečná epitalizace do sedmého dne a u 100 % do 21. dne.

Management hojení akutních ran a drobných poranění kůže

Přelom tisíciletí se nese ve znamení nových technologií, které velmi zefektivnily proces péče o rány. Moderní metody vlhkého hojení ran se staly nezbytnou součástí standardní terapie chronických nehojících se ran, které obvykle vyžadují koordinovanou multidisciplinární péči a těsnou spolupráci na ose lékař – sestra – pacient.Všechny novinky