Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vliv časového odstupu preoperační radioterapie a chirurgické resekce na vznik komplikací s hojením operační rány u sarkomu končetin

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 23.9.2015

Vliv časového odstupu preoperační radioterapie a chirurgické resekce na vznik komplikací s hojením operační rány u sarkomu končetin

Autoři článku publikovaného v časopise Annals of Surgical Oncology se ve své práci věnovali vztahu časového intervalu mezi preoperační radioterapií sarkomu měkkých tkání končetin (STS) a chirurgickou resekcí na vznik komplikací s hojením rány (WCs).

Do studie bylo zahrnuto 798 končetin se STS léčených od roku 1989 do konce roku 2013 radioterapií a chirurgickou resekcí. Za WCs byla považována nutnost sekundární operace / invazivního zákroku v péči o ránu, nutnost použití vakua v léčbě, prolongované hojení nebo infekce vzniklá do 12 dní od operace.

Průměrná velikost nádoru byla 8,8 cm. U celkem 743/798 (93 %) pacientů se jednalo o první manifestací onemocnění, 565/798 (71 %) pacientů mělo nádor na dolních končetinách a 238/798 (30 %) pacientů již prodělalo neplánovanou částečnou excizi nádoru. WCs se vyskytly u 242 pacientů (30 %), 206 (37 %) z nich mělo nádor na dolních končetinách a 36 (15 %) na horních. Průměrná doba od radioterapie do chirurgické resekce byla 41,3 dne (rozmezí 4–470); u horních končetin 42,0 dne (rozmezí 4–470) a u dolních 41,1 dne (rozmezí 4–109). Výsledky mezi skupinami (s komplikovaným hojením vs. normálním průběhem hojení) byly podobné – průměrná doba hojení byla u skupiny s komplikovaným hojením 40,9 dne (rozmezí 4–100), u skupiny s normálním hojením 41,5 dne (rozmezí 4–470); p = 0,69. Vyšší trend rozvoje komplikací byl patrný u pacientů, kteří operaci absolvovali po více než 6 týdnech od radioterapie (28 % u pacientů s intervalem kratším než 6 týdnů vs. 34 % s intervalem delším než 6 týdnů; p = 0,08). Různé radioterapeutické režimy neměly na rozvoj WCs vliv (p = 0,6).

Interval mezi radioterapií a operací má u STS minimální vliv na rozvoj komplikovaného hojení. Optimálním se zdá interval 4–5 týdnů.

(epa)

Zdroj: Griffin A. M., Dickie C. I., Catton C. N., et al. The Influence of Time Interval Between Preoperative Radiation and Surgical Resection on the Development of Wound Healing Complications in Extremity Soft Tissue Sarcoma. Ann Surg Oncol. 2015 May 28. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 20x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vhodná hustota larev Cochliomyia macellaria při použití u chronických a infikovaných ran

Léčba ran larvami (larvální terapie – LT) představuje aplikaci sterilních larev mouchy Cochliomyia macellaria F. na chronické nebo infikované rány. Cílem tohoto postupu je podpořit a urychlit proces hojení.

Přípravek HemaGel urychluje hojení poranění vzniklých při porodu

Trauma rodičky je častou porodnickou komplikací. Jeho následná léčba přitom může být podpořena například systémy vlhkého hojení ran. Jedním z nich je patentovaný český prostředek HemaGel, který zlepšuje rozvoj granulační tkáně a vytváří vhodné prostředí pro reparační procesy.

Nikotin snižuje hladinu prozánětlivých cytokinů u popáleninových traumat

Těžké popáleniny spouští řadu patofyziologických změn, které ohrožují život popálených. Patogeneze popáleninou indukované multiorgánové dysfunkce je v literatuře široce popsána. Základním mechanismem je nerovnováha imunitního systému.Všechny novinky